Asta Vrečko: Umetnostni sistem na Slovenskem – sprehod skozi 20. stoletje

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


V 20. stoletje je slovenska umetnost vstopila institucionalno precej podhranjena. T. i. Prva slovenska umetniška razstava je bila leta 1900, prvo namensko grajeno razstavišče Jakopičev paviljon pa je odprl svoja vrata leta 1909. V obdobju med obema vojnama so za umetnostni razvoj skrbela raznolika društva, razstave so bile na ogled v najrazličnejših bolj ali manj primernih lokacijah.  Kljub nekaterim uspehom se Kraljevina Jugoslavija ni izkazala kot najboljše izhodišče za vzpostavitev delujočega umetnostnega sistema, preslišani so ostali tudi pozivi za akademijo, tako da so bile ključne ustanove ustanovljene šele po drugi svetovni vojni. Umetnostno področje tega časa so zaznamovali okvir socialistične jugoslovanske države, raznolika razstavna dejavnost in vzpostavljanje v mednarodnem kontekstu.


Asta VrečkoAsta Vrečko je zaposlena kot raziskovalka na Oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in zunanja sodelavka na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Njeno področje raziskovanja sta slovenska in jugoslovanska umetnost 20. stoletja. Občasno sodeluje pri pripravi razstav.