Rebeka Vidrih: Vzpostavitev modernističnega umetnostnozgodovinskega narativa in zgodovinske avantgarde

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


V predavanjih se bomo spopadli s prelomom, ki se je v likovni umetnosti zgodil na prelomu iz 19. v 20. stoletje: v čem je bila moderna umetnost drugačna in nova glede na umetnost dotlej; kateri so bili institucionalni pogoji, ki so omogočili njeno uveljavitev, in kako so vplivali na njen potek; kako se je pisala zgodovina moderne umetnosti in kako sta bila v to zgodovino vpisana pojma »modernizem« na eni in »zgodovinske avantgarde« na drugi strani.


Rebeka VidrihRebeka Vidrih (1976)
Docentka za področje umetnostne zgodovine na Oddelku za umetnostno zgodovine Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Študirala umetnostno zgodovino, leta 2008 doktorirala z disertacijo z naslovom Teorija umetnosti in umetnostne zgodovine v drugi polovici 20. stoletja: klasična tradicija in novo umetnostno zgodovinopisje (mentorja izr. prof. dr. Tine Germ in red. prof. dr. Lev Kreft). Predava Umetnost novega veka v Zahodni Evropi I (16.–18. stoletje) in Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II (19.–20. stoletje), Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine ter Zgodovino fotografije (v študijskem letu 2016/17).