Saša Nabergoj: Kuratorske prakse. Kratek zgodovinski pregled

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


V srednjem veku je bil kurator varuh duš in teles, v 17. stoletju pa že skrbnik muzeja, galerije ali zbirke. Za Haralda Szemanna, pionirja na področju sodobnih kuratorskih praks, pa je kurator ausstelungmacher ali »tisti, ki dela razstave« in je obenem administrator, amater, avtor predstavitev, knjižničar, menedžer in računovodja, animator, konservator, finančnik in diplomat.

V nizu predavanj se bomo najprej posvetili zgodovinskemu razvoju poklica, vse od prvih omemb do konca 19. stoletja. Osrednji del bo namenjen razvoju kuratorskih praks in pozicij v XX. stoletju; v prvi polovici s Katarino Dreier in  prvim modernim muzejem ter z Alfredom Barrom in MOMO v New Yorku, v sredini stoletja z analizo pozicij kuratorskih maverikov, pogosto v kontekstu prvih muzejev sodobne umetnosti, ki so jih ustanavljali in vodili (Harald Szemann, Pontus Hulten, Werner Hoffmann, idr.) in v 90ih z nastankom globalne sodobne umetnosti in z začetki številnih kuratorskih šol. Sklenili bomo z razmislekom o kuratorskih pozicijah, nalogah, metodologiji, teoriji in praksi v 21. stoletju.


Saša NabergojSaša Nabergoj (1971)
Končala študij umetnostne zgodovine na Univerzi v Ljubljani. Direktorica Loškega Muzeja Škofja Loka ter dolgoletna sodelavka SCCA–Ljubljana, kjer je med leti 1998 in 2015 vodila Svet umetnosti, šolo za kustose in kritike sodobne umetnosti in od leta 2004 razstavno-raziskovalni program Studio 6. Je članica mednarodnega združenja umetnostnih kritikov AICA in mednarodnega združenja kustosov sodobne umetnosti IKT. Deluje kot kuratorka, piska, urednica in predavateljica na področju sodobne umetnosti, s poudarkom na kuratorskih in kritiških praksah. Je avtorica številnih umetnostnih besedil, kurirala je številne razstave, pripravila predavanja in uredila več strokovnih publikacij. V okviru Vaj iz moderne umetnosti prof. dr. Rebeki Vidrih za 2. stopnjo 2012/2013 in 2013/2014, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino je pripravila in izvedla program Kuratorske in kritiške študije. V šolskih letih 2014/2015 in 2015/2016 je bila gostujoča predavateljica na Visoki šoli za umetnost (Univerza v Novi Gorici). (Foto: Voranc Vogel, arhiv Dela)