Vesna Čopič: Kulturna politika in status umetnika

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Če je bilo samostojno delovanje umetnikov nekoč izjema in posledica narave njihovega dela, torej da ni delovnih mest za ustvarjalce kot so pisatelji, skladatelji in likovniki, smo danes priča preusmeritvi v programsko angažiranje umetnikov. Ta preokret ima mnogo značilnosti in prinaša mnogo posledic tako za mlajše generacije, ki jim zaradi tega ni bilo dano vstopiti v trajna delovna razmerja kot za vse druge, ki so sicer še javni uslužbenci, a to ni trajnostna oziroma vzdržna rešitev. V dveurnem predavanju se bomo najprej osredotočili na kvalifikacijo statusa umetnika in na njegove značilnosti, v nadaljevanju pa na izzive, ki jih prinaša preusmeritev od umetnikov na umetnost.


Vesna ČopičVesna Čopič predava kulturno politiko in management na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Je avtorica vrste študij, zakonov in ukrepov na področju slovenske kulturne politike v zadnjih desetletjih, vabljena predavateljica na številnih mednarodnih konferencah doma in v tujini, v zadnjih letih pa tudi ena kritikov slovenske kulturne politike in njene nepresežene dediščine preteklega sistema. Deluje tudi kot mednarodni ekspert, v zadnjih letih za UNESCO.