Življenjepisi

re- Razstava ob dvajseti obletnici šole Svet umetnosti
9.–26. 5. 2017, Galerija Škuc, Ljubljana


UMETNIK IN UMETNICA

Blaž Miklavčič (1992) je leta 2016 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer nadaljuje študij na drugi stopnji na programu Kiparstvo in sodobne umetniške prakse. Razstavljal je v sklopu skupinske razstave Decentralizacija sodobne umetnosti v Galeriji Zelenica v Tovarni Rog (2016). Sodeloval je pri študijskem seminarju ŠUM v MGLC (2016). Kritike in recenzije razstav objavlja na Radiu Študent.

Rene Rusjan (1962) je leta 1987 diplomirala na kiparskem oddelku Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani; samostojna umetnica do 2009; soustanoviteljica KD Galerija GT (1988); soustanoviteljica in programska vodja Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart (1994) ter soustvarjalka naslednice, Visoke šole za umetnost (2009), sedaj Akademije umetnosti (2016), Univerze v Novi Gorici in njenih programov, kjer je od 2009 zaposlena kot direktorica programa in profesorica sodobnih umetniških praks. Umetnost raziskuje skozi prizmo njene vloge v naših življenjih.


KURATORSKA EKIPA

Lenka Đorojević (1982) je umetnica in kuratorka. Diplomirala je leta 2008 na Akademiji za likovno umetnost v Trebinju v Bosni in Hercegovini, dodatno pa se je izobraževala na Mednarodni poletni akademiji v Salzburgu. Leta 2013 je magistrirala na ALUO v Ljubljani. Končala je šolo Svet umetnosti Zavoda za sodobno umetnost SCCA Ljubljana, med leti 20132015 je bila sodelavka Redakcije za kulturo in humanistične vede Radia Študent ter sourednica oddaje Art-Area. Je soustanoviteljica Društva za zvočno in vizualno umetnost OFFTIR, ki je bilo prvič predstavljeno na U3 – 7. trienalu sodobne umetnosti v Sloveniji, Prožnost. Leta 2015 je nastopila v skopu Lihtenštajnskega paviljona na Beneškem bienalu, v sklopu festivala Mesto žensk v Galeriji Škuc kurirala skupinsko razstavo CIK CAK (2015) in za deli Nevromat in Monomat (z Matejem Stupico) prejela nagrado OHO. Od leta 2014 sodeluje z Društvom Ljudmila in Zavodom Projekt Atol ter je sodelovka Instituta za sodobno umetnost ISU v Črni Gori.

Miha Kelemina (1985) je kritik in kurator, vodja programa Svet umetnosti, šole za kuratorke prakse in kritiško pisanje ter Studia 6. Od leta 2016 je samozaposlen v kulturi. Diplomiral je na enopredmetnem študiju umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (2010). Leta 2011 se je vpisal v Svet umetnosti, ki deluje v okviru Zavoda za sodobno umetnost, SCCA – Ljubljana. Po končanem izobraževanju je na SCCA-Ljubljana delal v arhivu in knjižnici, pozneje je bil sodelavec Postaje Diva, portala za video umetnost in koordinator programa Svet umetnosti ter razstavno-raziskovalnega programa Studio 6. Končal je dodatno izobraževanje v projektnem menedžmentu. Je ustanovni član kolektiva OFFTIR, društva za vizualno in zvočno umetnost in sodelavec Redakcije za kulturo in humanistične vede Radia Študent, kjer je bil do leta 2016 urednik oddaje Art-Area. Med 2014–2016 je bil sodelavec projekta VideoWall, urbane video galerije, ki na Židovski ulici v Ljubljani vsakih štirinajst dni predstavi novo video zanko.

Lara Plavčak (1987) je diplomirana umetnostna zgodovinarka in kulturologinja. Leta 2011 je končala Svet umetnosti, ki deluje v okviru Zavoda za sodobno umetnost, SCCA–Ljubljana. Med 2013 in 2014 je sokurirala razstave Cikla mladih ustvarjalcev v Kinu Šiška, v letu 2016 pa kurira Cikel samostojnih razstav v Kinu Šiška. Kurirala je številne razstave. Svoje prispevke je do sedaj objavila v Kinotečniku, Dialogih, Likovnih besedah, Pogledih, Tribuni, AirBeletrini in reviji Fotografija. Med 2015 in 2016 je sodelovala z društvom za promocijo kratkega filma KRAKEN in festivalom kratkega filma v Ljubljani FeKK. Aktivna je znotraj projektno-razstavne prodajne galerije DobraVaga, kjer kot ustanoviteljica vodi program zin razstav, delavnic, čitalnice in arhiva ZINE VITRINE. Od leta 2016 je sodelavka Sveta umetnosti in Zavoda za sodobno umetnost, SCCA–Ljubljana.

UDELEŽENKE_CI 16. LETA SVETA UMETNOSTI

Urška Aplinc (1992) je diplomirala iz kiparstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Za svojo diplomsko delo je prejela študentsko nagrado UL ALUO. Udeležila se je Erasmus + izmenjave na Kunstuniversität Linz v Avstriji, trenutno pa končuje podiplomski študij kiparstva na ALUO. Sodelovala je na številnih razstavah in festivalih v Sloveniji in tujini. V njeni umetniški praksi jo zanimajo meje in pogoji umetniškega dela s poudarkom na raziskovanju lastnega procesa ustvarjanja, pri čemer se prej kot s postavljanjem končnih trditev ukvarja z načini vzpostavljanja dela, ki je negotovo, in spodletelostjo njegovega branja. Skozi to prizmo želi pristopati h kuratorskim praksam kot polju, ki ustanavlja in omogoča načine recepcije in delovanja v svetu umetnosti.

Živa Brglez (1991) je končala študij filozofije in umetnostne zgodovine in za diplomo prejela fakultetno Prešernovo nagrado, sedaj pa je vpisana na podiplomski študij umetnostne zgodovine. Sodelovala je pri dokumentarni razstavi o arhitektu Antonu Laščaku v Umetnostnem centru Hanager v Kairu, trenutno pa sodeluje pri snovanju razstave Neprimerni spomeniki v MSUM. Občasno piše za študentsko umetnostnozgodovinsko revijo Artfiks. Zanimajo jo teoretiziranje sodobnosti in sodobne umetnosti ter strategije približanja le-te čim širšemu občinstvu

Maja Burja (1992) je leta 2015 diplomirala na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Vključena je bila v več skupinskih razstav in festivalov. Trenutno zaključuje podiplomski študij na oddelku za kiparstvo (ALUO). V svoji umetniški praksi raziskuje teme, vezane na procesualno, performans, participacijo in diskurzivni prostor. V delih pozorno spremlja lastno pozicijo ustvarjalke in problematizira izbrane medije, specifični kontekst, ki ga z razstavljanjem pomaga ustvariti in različne odtenke objektnosti, ki jih takšna aktivnost odkriva. Njene umetniške strategije so se začele približevati kuratorskim praksam, v kolikor so te medsebojno še jasno razločljive. V prihodnosti bi se tako rada posvetila raziskovanju specifik tovrstne dejavnosti.

Anabel Černohorski (1991) je rojena v Ljubljani. Leta 2013 je diplomirala na Oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2013 dela v Galeriji Alkatraz, kjer je kurirala tudi nekaj razstav. Od leta 2014 je članica umetniškega odbora in kustosinja Galerije Nočna izložba Pešak (AKC Metelkova mesto). Živi in dela v Ljubljani.

Magdalena Germek

Anja Guid (1990) je rojena v Ljubljani. Leta 2016 je diplomirala iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer trenutno nadaljuje z magistrskim študijem. Del dodiplomskega študija je preživela na Univerzi lepih umetnosti Mimar Sinan v Istanbulu. Kot študentka je delala v več ljubljanskih galerijah (Mestna galerija, Kulturni center Tobačna), od leta 2014 pa redno sodeluje pri pripravi in izvedbi pedagoških programov v ljubljanskem Mednarodnem grafičnem likovnem centru. Širok repertoar zanimanj: od muzeologije in muzejske pedagogike, razstavljanja in recepcije umetniških del, do kuriranja (in) sodobne umetnosti.

Nika Ham (1991) je diplomirana slikarka. Trenutno zaključuje podiplomski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Študijsko se je izpopolnjevala v Veliki Britaniji. Sodelovala je pri raznih projektih, ki jih je podprla Mestna občina Ljubljana, in na več skupinskih in samostojnih razstav. V svojih delih se ukvarja pretežno s politično tematiko in družbo, v zadnjih letih pa se zanima tudi za digitalno obliko umetnosti, ki ji nudi potrebno razsežnost pri prikazu družbenih in političnih stanj. Leta 2017 je opravila študijsko prakso na Dunaju za filmski festival LET’S CEE kot vodja grafičnega oddelka, trenutno pa je študentsko zaposlena v Moderni galeriji.

Ajda Ana Kocutar (1994), rojena v Mariboru, je študentka filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. O umetnostni zgodovini se je dodatno izobraževala na Univerzi v Utrechtu (Nizozemska), kjer je poleti 2016 tudi asistirala. Od leta 2014 piše likovno kritiko, intervjuje in reportaže za Koridor – križišča umetnosti. Od 2015 je tudi del uredniškega tandema uredništva za vizualno umetnost. V sodelovanju z galerijo DobraVaga s sourednico pripravlja in vodi niz dogodkov Z umetniki osebno. V Mestnem muzeju in Plečnikovi hiši od jeseni 2016 dela na pedagoških in andragoških programih kot zunanja sodelavka.

Iza Pevec (1987) je končala študij umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti. Že dlje piše o umetnosti in kulturi, bila je sodelavka Radia Študent, od leta 2014 pa je tudi honorarna sodelavka Radia Ars. Kot mlada kuratorka je sodelovala v projektu Galerije Škuc ZAGON in programu Centra in Galerije P74 Inkubator za mlade kustose. Od leta 2013 sodeluje tudi z revijo Fotografija. 

Adrijan Praznik (1988) je leta 2016 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), smer slikarstvo, pri mentorju mag. Žigi Karižu in somentorju dr. Tomislavu Vignjeviću. Prejemal je štipendijo Mestne občine Ljubljana za nadarjene študente ter prejel nagrado ALUO za posebne umetniške dosežke v akademskem letu 2011/2012. Razstavljal je na številnih skupinskih in samostojnih razstavah v Sloveniji in v mednarodnem prostoru (Češka, Bosna in Hercegovina, Grčija, Italija, Nemčija) ter bil na rezidencah v Rigi in v Berlinu. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ga je leta 2015 nagradilo z delovno štipendijo za perspektivne umetnike. Njegova dela so vključena v zbirko Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Živi in dela v Ljubljani.

Nina Tepeš je pravnica z raznovrstnimi interesi. Veliko zanimanje za umetnost jo je vodilo od aktivnega udeleževanja strokovnih ekskurzij in predavanj do opravljanja izpitov iz umetnostne zgodovine na Akademiji za vizualne umetnosti (AVA) Ljubljana med letoma 2013 in 2016. Trenutno obiskuje Šolo za kuratorske prakse in kritiško pisanje, ki deluje v okviru Zavoda za sodobno umetnost, SCCA-Ljubljana. Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic v Kopru od leta 2016 deluje kot vodja projektov in se v tej vlogi udeležuje usposabljanja za projektni menedžment. Usposabljanje poteka v okviru projekta NVO s potencialom, ki je del programa Iskra – Stičišče NVO Istre in Krasa. Od leta 2015 je direktorica Inštituta ERGO SUM, zavoda za sodobne umetnosti in kulture. Poleg opravljanja poslovodnih nalog aktivno sodeluje pri umetniških projektih Inštituta kot kuratorka in sokuratorka.

Nazaj na razstavo.