Dušan Dovč: Zemljevid razpisov in pozivov

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Dušan Dovč: Zemljevid razpisov in pozivov

Pregled razpisne dokumentacije obstoječih razpisov MK in MOL.

– razpisi MK, enoletni projektni razpis, programsko financiranje, večletni projektni razpis
– razpisi Direktorata za umetnost
– razpisi Direktorata za kulturno dediščino
– razpisi Direktorata za medije
– razpisi MOL, Mladike

Kako poteka prijavni postopek in obveščanje prijaviteljev (MK, MOL)?

Ali se lahko pritožim na mnenje strokovne komsije?Dušan DovčDušan Dovč (1973)
Diplomiral iz primerjalne književnosti in slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prve delovne izkušnje v kulturi je pridobival na zavodu in reviji za kulturo Emzin kot urednik in vodja projektov (1997−2002), nato na družbi za komunikacijsko upravljanje Pristop kot asistent odnosov z javnostmi (junij−december 2003). Od leta 2004 je zaposlen na Zavodu SCCA−Ljubljana kot vodja produkcije, odnosov z javnostmi in pridobivanje sredstev. Je tudi član projektne skupine fizičnega in spletnega video arhiva Postaja DIVA in koordinira program Brez žebljev in podstavkov. Aktiven je tudi v različnih skupinah za razvoj kulturne politike (član ekspertne skupine za mobilnost pri Evropski komisiji, maj–december 2011, član upravnega odbora pri društvu Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, Ljubljana od leta 2009).