Ines Kežman, Zavod Motovila: Svet umetnosti v svetu programov EU (od evropske kulturne politike financiranja do razpisnih dokumentacij)

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Svet umetnosti v svetu programov EU
Ines Kežman, Zavod Motovila: PROGRAMI FINANCIRANJA EU – USTVARJALNA EVROPA

– predstavitev zavoda Motovila, Centra za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih;
– kratka predstavitev sheme financiranja programov EU: decentralizirani in centralizirani razpisi, vloga Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pri EU, vloga strokovnih komisij in kdo jih sestavlja (neodvisni strokovnjaki, iz katerih držav);
– predstavitev glavnega EU vira financiranja za kulturo in umetnost: program Ustvarjalna Evropa (2014–2020): kako se razpis programira, cilji razpisa, upravičeni prijavitelji, kaj pomeni mednarodno partnerstvo itd.);
– sodelovanje in uspešnost slovenskih prijaviteljev v programu Ustvarjalna Evropa: statistika, zastopanost področja likovne in intermedijske umetnosti, razmerje med manjšimi in večjimi projekti, razmerje med prijavitelji NVO in javnimi zavodi, kako se uspešne projekte sofinancira s strani nacionalnih virov (razpisi MK).


Pogovor s predstavnico Zavoda Motovila: Ines Kežman
Moderira: Dušan Dovč

1) INFORMIRANJE

– kako poiskati pravo informacijo o programih EU (novičnik Zavoda Motovila, CED); kakšno vlogo imajo javne predstavitve / seminarji / delavnice (udeležence je potrebno spodbuditi, da se začnejo udeleževati tega, kar se jim ponuja brezplačno); spremljanje primerov dobrih praks (uspešni prjavitelji).

2) PRIPRAVA PRIJAVE

– kako poiskati partnerja;
– kakšno vlogo imajo sestanki pred pisanjem prijave;
– kdo je lahko nosilec projekta in kdo partner/soorganizator;
– ali znam pravilno oceniti težavnost razpisa: pregled razpisnega obrazca, pregled vseh potrebnih prilog, sestava stroškovnika; kako razdeliti delo pri pripravi prijave; primeri besedila razpisa in obrazca;
– kaj mi ostane, če sem »premajhen« prijavitelj; kateri EU razpisi so mi na voljo, npr. za mobilnost, kje poiskati informacije o takšnih razpisih.

3) IZVEDBA ODOBRENEGA PROJEKTA

– kako poteka financiranje odobrenih projektov; kje se največkrat zatakne uspešnim prijaviteljem (npr. avansiranje, jemanje premostitvenih kreditov, odpoved partnerja);
– monitoring projekta s strani EU;
– vloga revizorja;
– nasvet za bodoče kuratorje in kritike.


Fotografije s srečanja. (foto: Arhiv SCCA-Ljubljana)