Miha Kelemina in Vesna Bukovec: Tehnični načrt in oblikovanje razstave sodobne umetnosti

SVET UMETNOSTI
Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje
Leto 16