Miha Kelemina: Priprava tehničnega načrta za razstavo sodobne umetnosti

Na modulu Priprava tehničnega načrta za razstavo sodobne umetnosti bomo pogledali, kaj je tehnični načrt (ob snovanju razstave od preliminarne, pripravljalne faze in faze finalizacije, izbora umetniških del do operativne faze in postavljanja del v prostor) in kako ga pripravimo; pogledali bomo, kakšne tehnične načrte je potrebno priložiti razpisni dokumentaciji ob prijavi na razpis, kako sestavimo seznam potreb umetnic in umetnikov pri pripravi razstave sodobne umetnosti, različne primere načrtovanja postavitve del v prostor, časovni okvir postavljanja, idr.

Vzporedno s snovanjem razstave in z načrtom postavitve umetniških del v prostor bomo sestavili tudi tehnični načrt in časovni okvir postavljanja končne razstave 16. leta Sveta umetnosti v Galeriji Škuc.


Miha Kelemina (1985)
Kritik in kurator, vodja programa Svet umetnosti, šole za kuratorke prakse in kritiško pisanje ter razstavno-raziskovalnega programa Studia 6. Od leta 2016 je samozaposlen v kulturi. Diplomiral je na enopredmetnem študiju umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (2010). Leta 2011 se je vpisal v Svet umetnosti. Po končanem izobraževanju je na SCCA-Ljubljana delal v arhivu in knjižnici, pozneje je bil sodelavec Postaje Diva, portala za video umetnost in koordinator programa Svet umetnosti ter Studio 6. Končal je dodatno izobraževanje v projektnem menedžmentu. Je ustanovni član kolektiva OFFTIR, društva za vizualno in zvočno umetnost in sodelavec Redakcije za kulturo in humanistične vede Radia Študent, kjer je bil do leta 2016 urednik oddaje Art-Area. Med 2014–2016 je bil sodelavec projekta VideoWall, urbane video galerije, ki je na Židovski ulici v Ljubljani vsakih štirinajst dni predstavila novo video zanko.