Polona Lovšin: Priložnosti za sodelovanje z gospodarstvom

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Na delavnici Priložnosti za sodelovanje z gospodarstvom se bodo udeleženci seznanili s možnimi perspektivami sodelovanj z gospodarstvom. Spoznali bodo vzvode in načine, na podlagi katerih bodo oblikovali donatorske oz. sponzorske nagovore, ter razvili ves potreben aparat za izpostavljanje ter upravljanje pokroviteljskih razmerij.

Prvi del delavnice bo posvečen razmisleku, zakaj in kako je lahko sodobna umetnost predmet pokroviteljskih zanimanj, ter vpogledom v možna partnerska sodelovanja z gospodarskimi subjekti. Drugi del pa bo namenjen praktičnemu delu, v katerem se bodo udeleženci seznanili s vsemi postopki in orodji, potrebnimi za pridobivanje sponzorskih oz. donatorskih sredstev, ter izpeljali pokroviteljske kampanje, potrebne za razstavo.


Fotogalerija (foto: Arhiv SCCA-Ljubljana)


Polona Lovšin (1977) je leta 2003 diplomirala na Oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2003 je zaposlena v podjetju Riko, d. o. o., kot vodja korporativnih komunikacij, kjer svojo pozornost še posebej posveča integraciji kulture in umetnosti v korporativno poslovno delovanje. O tem tudi predava in objavlja besedila za različne publikacije. Oblikovanje in kuriranje Likovne zbirke Riko je ena izmed njenih najljubših odgovornosti znotraj podjetja Riko. Med leti 1999 in 2005 je objavljala likovne kritike v Razgledih in Financah, med leti 2005 in 2010 je bila članica strokovne komisije za vizualno umetnost na MOL. Od leta 2001 deluje kot članica strokovnega sveta Galerije Miklova hiša, od leta 2015 pa članica sveta MAO.


Modul Priložnosti za sodelovanje z gospodarstvom je pripravljen v partnerstvu s podjetjem Riko, d. o. o.