Umetnost XX stoletja. Poglavja

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


V sklopu Poglavij iz umetnosti XX stoletja bodo udeleženke in udeleženci vabljeni k samostojni pripravi in predstavitvi krajših seminarjev na izbrano temo iz umetnosti minulega stoletja. Na ta način se bomo približali pregledu umetnostnih praks, gibanj in družbeno političnega konteksta ter premikov v razumevanju, tematiziranju, analizi in historizaciji umetnosti v 20. stoletju. Naloga ob začetku njihovega skupinskega kuratorskega dela je namenjena tudi spoznavanju medsebojne preferenc, zanimanj in pogledov na umetnost.