O projektu ATOM2

Projekt ATOM2 se osredotoča na usposabljanje bodočih kustosov, kulturnih kritikov in novinarjev, na organiziranje njihovega povezovanja, na izmenjavo njihovih dobrih praks in izkušenj ter na priobčevanje njihovega dela. Ponuja metodologijo, inovativne študijske module in podporo bodočim kustosom, kulturnim kritikom in novinarjem pri refleksiji sodobne umetnosti tako, da ta ne bi bila več fantomska in nerazumljena, pač pa bi postala samoumevna v miselnosti širše javnosti.

S partnerji iz Švice ter pridruženimi partnerji iz Slovenije bomo raziskali, evidentirali, analizirali in ovrednotili kuratorske in kritiške prakse v obeh prostorih, kar bo vplivalo na razvoj nujnih mehanizmov sveta umetnosti. Pomembno je tudi, da so ena od naših ciljnih skupin bodoči kustosi in kritiki, ki jih bomo tako že v procesu izobraževanja opremili s ključnim znanji, kakor tudi metodami, kako se odgovorno spoprijemati s kompleksno materijo sodobne umetnosti. Tako bodo učinki razpršeni in se bodo udejanjali skozi njihovo prihodnje delovanje. Z našimi pridruženimi partnerji iz Slovenije bomo pripravili okolje za plodno mreženje študentov, ki bodo imeli omogočen vpogled v umetnostno sceno drugega, kar jim bo prineslo tudi zmožnost bolj objektivnega pogleda na lastno situacijo doma. Obenem bodo sodelovali pri odpiranju in analiziranju ključnih vprašanj iz polja kuratorskih in kritiških praks. Primere dobrih praks bomo obelodanili in postavili na ogled v mini seriji predavanj, ki bodo naslavljala širšo javnost, prinašala pa bodo pričevanja strokovnjakov iz Slovenije in Švice, ki bodo predstavljali primere dobre prakse, obenem pa jih bodo že postavljali v širši kontekst.

Segli pa bomo tudi širše. Posebna številka internetne revije On.Curating (sicer delo naših švicarskih partnerjev), ki je fokusirana na vprašanja kuratorske prakse in teorije, bo posegla na presečišče sorodnih tematik obeh kulturnih področij (Slovenije in Švice) in bo tako ne le predstavila primere dobre prakse, pač pa jih tudi umestila v širši teoretski okvir. Zbornik V precepu kuratorskih praks pa prinaša zaključek sistematičnega in aplikativnega dela v zapolnjevanju velike vrzeli v teoretski obravnavi sodobnih umetnostnih vprašanj s posebnim ozirom na družbeno ozaveščenih in urbanih projektih. Prinaša širšo referenčnost in zagotavlja aplikativnost – trajno uporabnost v študijske ter praktično uporabne namene. Gre za objavo izsledkov sistematičnega dela, ki vključuje tako umetnike kot teoretike in bo praktično uporabno tako za umetnostne in izobraževalne ustanove kot za širše bralstvo, ki ga zanima sodobna umetnost. Revija in zbornik bosta odprla, raziskala in razvila številne ključne teme, ki bodo zavoljo formata ostale kot eno od ključnih gradiv za bodoče raziskovalce, kustose, kritike, teoretike s področja umetnostnih in družboslovnih praks, pa tudi širše bosta s svojo zasnovo zanimivi tudi za tiste, ki jih sodobna umetnost zgolj zanima.