Delavnice 2011/2013

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14


Delavnice obravnavajo različne žanre in metode pisanja o sodobni umetnosti. Zasnova in izvedba posamezne delavnice je plod mentorjevega strokovnega dela in njegovih večletnih praktičnih izkušenj na svojem področju, hkrati pa tudi dobrega poznavanja specifičnega okolja, ki so mu delavnice namenjene. Zato k vodenju delavnic vabimo večinoma mentorje, s katerimi imamo vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje in lahko iz leta v leto pripravljajo bolj poglobljene delavnice, ki temeljijo na vedno boljšem poznavanju našega prostora in njenih specifik.

Delavnice so namenjene vsem, ki želijo pridobiti tako teoretično kot praktično znanje na področju sodobne umetnosti, pod mentorskim vodstvom izpopolniti svoje sposobnosti jezikovnega izražanja in kritiške refleksije. Posamezne delavnice so dobro obiskane in vedno bolj priljubljene, saj nudijo znanje in kompetence na področju, ki ga institucionalizirani izobraževalni sistem (še vedno) ne pokriva. Udeleženci so navadno visoko motivirani za nadaljnjo aktivnost na področju kritiškega pisanja in želijo objavljati v vidnejših slovenskih publikacijah. Glede na to, da je sodobna umetnost pogosto slabo razumljena in prepuščena le ozkemu krogu ljudi, ki se z njo strokovno ukvarjajo, je dvigovanje ravni kvalitete tekstov tudi eden izmed bistvenih ciljev delavnic. Ravno dobro napisane kritike, kolumne, eseji, časopisni članki itn. lahko dolgoročno spremenijo percepcijo kulturno izobraženega občinstva in  prispevajo k razumevanju in sprejemanju sodobne umetnosti.

 

2012

marec petek,
23. 3. 3012
od 10.00 do 18.30
Miško Šuvaković: Umetnost i politika: savremena estetika, filozofija, teorija i umetnost u vremenu globalne tranzicije
maj petek-sobota,
18. in 19. 5. 2012
Branislav Dimitrijević: Interpretiranje in situiranje sodobne umetnosti: Opazovanje, participacija, motivacija, raziskovanje in empatija
november različni termini med
12. 11.–4. 12. 2012
Petja Grafenauer: Delavnica pisanja teksta o eksperimentalnem raziskovalnem in razstavnem projektu Video obrat

Delavnice so prvenstveno namenjene udeležencem šole, za vsako pa bo razpisanih nekaj mest za zunanje udeležence.