Petja Grafenauer: Kaj se skriva v besedilu?

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14
1. letnik (november 2011–junij 2012)

Delavnica podrobnega branja


Cilj 9 urne delavnice kritičnega branja umetnostnih besedil je izboljšati razumevanje teorije in kritike moderne in sodobne umetnosti, ki jo bodo udeleženci lahko kasneje uporabili v svoji kritiški, umetnostni in kuratorski praksi.

Z metodo natančnega branja se bodo udeleženci ob strokovni pomoči kuratorice in likovne teoretičarke Petje Grafenauer spopadli z izbranimi ključnimi besedili likovne in vizualne umetnosti 20. stoletja.

Izbor besedil:

  • Tomaž Brejc, Temni modernizem, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991.
  • Jure Mikuž, Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost, Moderna galerija, Ljubljana, (1982) 1995.
  • Igor Zabel, Sodobna umetnost, Teritoriji, identitete, mreže: slovenska umetnost 1995 – 2005, Moderna galerija, Ljubljana 2005
  • Arthur C. Danto, Podeljevanje umetniškega statusa realnim predmetom: svet umetnosti, Analiza: časopis za kritično misel, letnik 4, št. 3/4, 2000
  • Boris Groys, Teorija sodobne umetnosti, zbirka Koda, ŠOU, Ljubljana 2002.
  • Julian Stallabrass, Sodobna umetnost: zelo kratek uvod, Krtina, Ljubljana 2007.