Dušan Dovč: Odnosi z javnostmi za razstavo sodobne umetnosti

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14
2. letnik (september 2012–maj 2013)

Modul o praktičnih delih kustosa

Vsak četrtek v marcu 2013
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Uspešno in zlasti inovativno obveščanje javnosti je pomembne del produkcije razstavnega dogodka. V svetu umetnosti s tehnikami odnosov z javnostmi ne skrbimo le za obveščanje in promocijo umetniškega dogodka, ampak je naš namen narediti sodobno umetnost bolj razumljivo, dostopno in manj hermetično. Zaklepanje v slonokoščeni stolp sodobne umetnosti je dolgoročno slaba poteza, saj daje vtis, da je umetnost namenjena le »posvečenim«.

Modul za odnose z javnostmi je v drugem letniku šolskega leta 2011/13 zastavljen v obliki rednih tedenskih kratkih srečanj, ki se intenzivirajo zlasti zadnji mesec pred odprtjem razstave. Pred tem časom skupina usmerjeno dela na pridobivanju sredstev ter iskanju sponzorjev in donatorjev. Ko je ta del v večji meri zaključen, nastopi priprava komunikacijskega načrta za odnose z javnostmi. Tečajniki se seznanijo z različnimi orodji komuniciranja (obvestila za širšo javnost in medije, tiskano vabilo, izdelava spletnih strani …) in njihovimi formalnimi značilnostmi. Posebno pozornost namenimo pisanju besedil o razstavnem dogodku.

Dolgoletne izkušnje nas učijo, da se je pri izvajanju odnosov z javnostmi najpomembneje držati začrtanega časovnega okvirja. Ker pa so razstavni dogodki šole za kustose in kritike Svet umetnosti rezultat dolgoročnega procesa, ki je poln vsebinskih premen in finančnih prilagoditev, in ker je vanj vključena skupina kustosov ponavadi sedmih tečajnikov, je pomemben del namenjen tudi notranjemu komuniciranju med kustosi samimi.

Delo z javnostmi bo v šolskem letu 2013 obogatila produkcija razstavnega kataloga, kar je oz. bo izjemen dosežek te skupine. Prav zato smo namenili dodatne predstavitve produkciji kataloga, zlasti z vidika uredniškega dela.

Skupina za odnose z javnostmi pa zaključi svoje delo, ko je razstavni dogodek v galeriji fizično zaključen, ko je razstava ustrezno dokumentirana (fizično in na spletu), ko so pripravljeni mapa medijskih objav ter vsebinsko in finančno poročilo. Zadnje in najbolj pomembne pa so osebne zahvale vsem, ki so pripomogli pri izvedbi razstave.


Vodja modula

Dušan DovčDušan Dovč, vodja produkcije Zavoda SCCA−Ljubljana
Delovne izkušnje sprva pridobival na Emzinu, neprofitnem zavodu in reviji za kulturo (1997−2002) kot urednik in vodja projektov; nato na Pristopu, družbi za komunikacijski management, d.o.o. (junij−december 2003) kot asistent odnosov z javnostmi za različne naročnike (spremljanje in analiza dnevnih objav v medijih, priprava novinarskih gradiv, sourejanje in pisanje tekstov za interna glasila, priprava natečajev, vodenje oglaševalskih akcij). Od leta 2004 zaposlen na Zavodu SCCA−Ljubljana, kjer koordinira produkcijo, skrbi za odnose z javnostmi in pridobivanje sredstev. Aktiven tudi v različnih skupinah za razvoj kulturne politike (ekspertna skupina za mobilnost pri Evropski komisiji, maj–december 2011, član upravnega odbora pri Asociaciji).

Kontakt: production.manager@scca-ljubljana.si, tel: 051 361 681, 01 431 83 85