Dušan Dovč: S pravo strategijo od projektne ideje do denarja

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14
2. letnik (september 2012–maj 2013)

Modul o praktičnih delih kustosa

Četrtek, 27. 9. 2012
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Modul v obliki delavnice bo udeležencem šole Svet umetnosti ponudil osnovna znanja, informacije in veščine iskanja finančnih sredstev za izvedbo kulturnoumetniških projektov s področja likovne umetnosti.

Financiranja projektov se bomo lotili glede na specifične potrebe, strateško analizo različnih vrst projektov in ciljev, od kulturnih, umetniških, družbenih do političnih. Udeleženci bodo seznanjeni z nekaterimi priporočili, kako pridobivati sredstva, zlasti za evropske in mednarodne projekte.

Delavnica bo med drugim odgovorila na vprašanja: Kako razmišljati ”projektno”? Kdo so potencialni financerji? Kje so viri informacij o financerjih, zlasti evropskih fundacijah in donatorjih? Kako razumeti poslanstvo in politike fundacij? Kako je strukturirana projektna prijava? Na kakšen način uskladiti vsebino in proračun projekta? Kako pripraviti proračun?

Program delavnice bo razdeljen na dva dela:

  • 1. del bo potekal v obliki predstavitve s pomočjo prosojnic, demonstracije uporabe spletnih informacijskih točk in portalov ter kratkega pregleda, kaj je ”fundraising”.
  • 2. del pa bo namenjen izmenjavi izkušenj in predstavitvi načinov pridobivanja sredstev v okviru nevladne organizacije, javnega zavoda in neodvisnega oz. samostojnega kuratorskega delovanja. Z udeleženci bomo analizirali aktualne razpise, ki nudijo podporo razstavnim projektom.

Modul bo vodil Dušan Dovč, vodja produkcije Zavoda SCCA−Ljubljana, pridružila pa se mu bosta tudi gosta, oba nekdanja tečajnika Sveta umetnosti: Miha Colner, dipl. umetnostni zgodovinar, kritik in kurator, redni sodelavec galerije Photon, in Yasmín Martín Vodopivec, magistra iz menedžmenta kulturnih inštitucij in podjetij univerze v Barceloni, pomočnica direktorice MGLC. Skupaj bodo predavatelji udeležencem predstavili celostno sliko financiranja projektov.


Vodja modula

Dušan DovčDušan Dovč, vodja produkcije Zavoda SCCA−Ljubljana
Delovne izkušnje sprva pridobival na Emzinu, neprofitnem zavodu in reviji za kulturo (1997−2002) kot urednik in vodja projektov; nato na Pristopu, družbi za komunikacijski management, d.o.o. (junij−december 2003) kot asistent odnosov z javnostmi za različne naročnike (spremljanje in analiza dnevnih objav v medijih, priprava novinarskih gradiv, sourejanje in pisanje tekstov za interna glasila, priprava natečajev, vodenje oglaševalskih akcij). Od leta 2004 zaposlen na Zavodu SCCA−Ljubljana, kjer koordinira produkcijo, skrbi za odnose z javnostmi in pridobivanje sredstev. Aktiven tudi v različnih skupinah za razvoj kulturne politike (ekspertna skupina za mobilnost pri Evropski komisiji, maj–december 2011, član upravnega odbora pri Asociaciji).

Kontakt: production.manager@scca-ljubljana.si, tel: 051 361 681, 01 431 83 85