Tevž Logar: obiski ateljejev

Delo kustosa poteka na različnih nivojih in velik del le tega se odvija predvsem izven galerijskega prostora, saj je le ta nekakšen sklepni trenutek v celotnem procesu dela. Strukturirani galerijski razstavni programi in individualni kuratorski projekti poskušajo spremljati razvoj področja sodobne vizualne umetnosti, kar vključuje sledenje trendom predstavljanja umetnosti, teoretskim diskurzom in nenehnemu razvoju umetniških praks.

Ena izmed metod dela kustosa, vsekakor ena izmed pomembnejših, je obisk ateljeja umetnika, ki omogoča oseben stik kustosa z umetnikom, posledično s tem pa tudi bolj celosten pristop k umetniškemu delu. Tekom delovnega leta se bodo udeleženci šole Svet umetnosti, na individualni in skupinski bazi, srečevali z umetniki v njihovih ateljejih, svoja »ateljejska odkritja«, pa bodo v obliki krajših predstavitev na mesečnih srečanjih, posredovali svojim kolegom. Obiski ateljejev bodo strukturirani tako, da bodo udeleženci šole Svet umetnosti postavljeni v situacije, s katerimi se kustos redno srečuje v procesu svojega dela.