Seminar

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14
1. letnik (november 2011–junij 2012)


Uvod v teorijo

Andrej Pezelj: Emancipacija v polju umetniških diskurzov
V sklopu deseturnega seminarja Emancipacija v polju umetniških diskurzov bomo, skozi analizo tekstov Rancierja, Bourdieuja in Foucaulta, poskušali postaviti temelje za emancipacijo v strogo hierarhiziranem umetniškem diskurzu, kjer še danes pogosto prevladuje metafora.