Serija predavanj

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14
1. letnik (november 2011–junij 2012)


Saša Nabergoj in Rebeka Vidrih: Umetnost XX. stoletja. Poglavja.
Pregled umetniških praks, gibanj in družbeno političnega konteksta ter ključnih premikov v razumevanju, tematiziranju, analizi in historizaciji likovne umetnosti v 20. stoletju.

Barbara Borčič: Video kot orodje in izrazno sredstvo umetnikov. Izbrani primeri.
O rabi videa kot izraznemu sredstvu. Tematski pregled video produkcije v slovenskem prostoru.