Alenka Pirman: Umetnostni sistem. Pregled.

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 14
1. semester (november 2011 – junij 2012)

Serija predavanj


Čeprav se morda zdi, da sta pojem in predmet sodobne umetnosti dokaj dobro in nesporno opredeljena in določena, v resnici ni tako. Dosti je sporov o tem, kaj je sodobna umetnost in kaj njeno področje, kakšna sta njena vloga in pomen v družbi, kje so njene meje, kakšen je njen odnos do drugih področij in podobno. “Malo je pojmov, s katerim se povezujejo tako nejasne, neprecizne, neotipljive in raznovrstne predstave v teoriji in praksi, kot je to v primeru sodobne umetnosti”, upravičeno piše Vodinelić.

Vprašanje je morda na videz manj pomembno, ker naj bi šlo zgolj za teoretična razglabljanja, ki nimajo posebnega pomena za prakso, za razprave med strokovnjaki in profesorji, ki si želijo na akademski ravni razdeliti ‘delovno področje’ in ‘svoj’ predmet ubraniti pred drugimi ter mu na univerzitetnem in visokošolskem področju zagotoviti ustrezno mesto in obstoj.

Toda izkušnje kažejo, da takšne ali drugačne teoretične opredelitve pomembno vplivajo tudi na prakso, zato ni vseeno, kako opredeliti pojem in predmet sodobne umetnosti.

Alenka Pirman, predavanje

www.ddr.si/nema_predavanja.htm