Strategije predstavljanja 1

Svet umetnosti | Javna predavanja | Strategije predstavljanja 1 | 2000/01 | Arhiv


Ob dvajseti obletnici delovanja Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti smo z razstavo re- v Galeriji Škuc s predstavitvijo arhiva poskušali ponuditi različne vstopne točke za rekontekstualizacijo in reinterpretacijo zbranega gradiva. Šola Svet umetnosti kot neformalno izobraževanje na področju kuratorskih praks in kritiškega pisanja poskuša odpirati prostor za specifično produkcijo in distribucijo znanj, zato smo v ta namen vsebine javnih predavanj prvih let obstoja šole prenesli na novo spletno stran, kjer so znova dostopne širši zainteresirani javnosti.

V nizu javnih predavanj Strategije predstavljanja 1, ki smo ga pripravili med letoma 2000 in 2001, so predavali Clémentine Deliss, Branislav Dimitrijević, Eurovision 2000 (Marion von Osten, Peter Spillman in Susanna Perin), Mike Hentz, Marko Košnik, Oliver Marchart, Olesya Turkina in Miha Zadnikar.


Clémentine Deliss: Metronom: kuratorska praksa in raziskovanje versus razstave
Branislav Dimitrijević: Veliki kompromis: O uporabi politicnih referenc v srbski umetnosti devetdesetih let 20. stoletja in njenem zgodovinskem ozadju
Eurovision 2000 (Marion von Osten, Peter Spillman in Susanna Perin): EvroVizija sveta umetnosti
Mike Hentz: Prevod
Marko Košnik: Abstrakcija in akcija
Oliver Marchart: Politične strategije kot umetniške strategije: Raba multiplih imen
Olesya Turkina: Peterburški neoakademizem. Preporod Velike Zgodbe
Miha Zadnikar: Restrukturacija subkulture