Strategije predstavljanja 2 & 3

Svet umetnosti | Javna predavanja | Strategije predstavljanja 2 & 3 | 2001/03 | Arhiv


Ob dvajseti obletnici delovanja Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti smo z razstavo re- v Galeriji Škuc s predstavitvijo arhiva poskušali ponuditi različne vstopne točke za rekontekstualizacijo in reinterpretacijo zbranega gradiva. Šola Svet umetnosti kot neformalno izobraževanje na področju kuratorskih praks in kritiškega pisanja poskuša odpirati prostor za specifično produkcijo in distribucijo znanj, zato smo v ta namen vsebine javnih predavanj prvih let obstoja šole prenesli na novo spletno stran, kjer so znova dostopne širši zainteresirani javnosti.

V nizu javnih predavanj Strategije predstavljanja 2 & 3, ki smo ju pripravili med letoma 2001 in 2003, so predavali Donatella Ruttar, Moreno Miorelli, Anne Cartel, David Dronet, Daniel Jewesbury, Skupina Škart, Nevenka Šivavec, Tadej Pogačar, Boris Buden, Charles Esche, Ivana Keser, Viktor Misiano, What & How & for Whom, Jurij Krpan in Douglas Davis.


Donatella Ruttar, Moreno Miorelli: Stazione di Topolo/Postaja Topolove
Anne Cartel, David Dronet: Multimedijski kulturni center Station Mir
Daniel Jewesbury: Skopo
Skupina Škart: Pesme koje su pobegle
Nevenka Šivavec: O privlačnosti lokalnega
Tadej Pogačar: “This Is What You Want … This Is What You Get”

Boris Buden: Z umetnostjo do starih porazov: avstrijski primer
Charles Esche: Forum možnosti – institucionalna sprememba in skromni predlogi
Ivana Keser: Avtorski časopis: svoboda dezinformacije
Viktor Misiano: Strategije razstavljanja od modernizacije proti demodernizaciji
What & How & for Whom: Med neodvisnostjo in mamljivostjo institucionalizacije
Jurij Krpan: Primer Kapelica
Douglas Davis: Umetniško delo v dobi digitalne reprodukcije