test    študent/_kabrezposeln/_asamozaposlen/_azaposeln/_adrugo
    Velikost posemezne datoteke (formati: doc/docx/pdf/txt) mora biti manjša od 3MB.