Miško Šuvaković: Teorija in praksa umetnostne kritike

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13

Delavnica iz pisanja o sodobni umetnosti
6. 6. 2010


Namen delavnice je seznanitev z zgodovino in teorijo umetnostne kritike in praktično preizkušanje v analizi kritiškega teksta.

Mentorsko delo bo potekalo v srbskem jeziku.

Prvi del delavnice bo Miško Šuvaković namenil predavanju o teoriji tekstov v vizualni umetnosti. Govorilo se bo o manifestih, teoriji umetnikov, kuratorskem diskurzu, polžanrskem in medijskem pisanju o sodobni umetnosti. Posebna pozornost bo namenjena problemu žanra »umetniške« kritike.

Drugi del delavnice bo posvečen predavanju o institucionalnem in kulturnem sistemu umetnosti na začetku 21. stoletja. Ta del delavnice bo namenjen diskusiji o diskurzu v umetnosti, o umetnostnih institucijah, funkciji projektov, statusu originalov in dokumentov, značaju mreže ter o odnosu sodobnih umetniških praks, globalnega kapitalizma in globalne kritike.


Urnik

nedelja, 6. 6. 2010
11.00-14.00: Tekstualne prakse in vizualna umetnost
14.00-16.00: Odmor za kosilo
16.00-19.00: Diskurzivna analiza sistema umetnosti na začetku novega veka