Petja Grafenauer: Kaj se skriva v besedilu?

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
1. semester (april 2010–junij 2010)

Delavnica podrobnega branja


Cilj 10 urne delavnice kritičnega branja umetnostnih besedil je izboljšati razumevanje teorije in kritike moderne in sodobne umetnosti, ki jo bodo udeleženci lahko kasneje uporabili v svoji kritiški, umetnostni in kuratorski praksi.

Z metodo natančnega branja se bodo udeleženci ob strokovni pomoči kuratorice in likovne teoretičarke Petje Grafenauer spopadli z izbranimi ključnimi besedili likovne in vizualne umetnosti 20. stoletja.

Izbor besedil:

  • Tomaž Brejc, Temni modernizem, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991.
  • Jure Mikuž, Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost, Moderna galerija, Ljubljana, (1982) 1995.
  • Igor Zabel, Sodobna umetnost, Teritoriji, identitete, mreže: slovenska umetnost 1995 – 2005, Moderna galerija, Ljubljana 2005
  • Arthur C. Danto, Podeljevanje umetniškega statusa realnim predmetom: svet umetnosti, Analiza: časopis za kritično misel, letnik 4, št. 3/4, 2000
  • Boris Groys, Teorija sodobne umetnosti, zbirka Koda, ŠOU, Ljubljana 2002.
  • Julian Stallabrass, Sodobna umetnost: zelo kratek uvod, Krtina, Ljubljana 2007.