Suzana Milevska: Tekst za katalog

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13

Delavnica iz pisanja o sodobni umetnosti
28.-29. 1. 2011


Uvodno predavanje

Lastni glas: tekst za katalog kot performativno pisanje
Tekst za katalog je primer interdisciplinarnega in performativnega pisanja. In to zelo pomemben, kajti vsaka razstava ima določen koncept, ki ga je potrebno razjasniti s kataloškim esejem. Vendarle pa mora tehten esej izpolniti še druge potrebe. Po eni strani mora jasno predstaviti relevantne podatke, za kar – da bi se zbralo in izbralo potrebne informacije – je pogosto potrebna dolga raziskava. Po drugi pa je kataloški tekst vendarle tekst, zato mora vsak avtor/vsaka avtorica skozi proces pisanja najti svoj glas.

Zato se pisanje teksta za katalog zgodi kot performativen preplet naslednjih treh radikalno različnih pogledov: ekstrapolacije koncepta, zbiranja in analize potrebnih informacij (o delih ali temah, vezanih na razstavo) in osebnega iskanja lastnega, edinstvenega glasu (pisca/kustosa).
Teoretski koncepti, literatura in določene metode kreativnega pisanja lahko pomagajo piscu najti primeren način pisanja za vsako razstavo in kataloški tekst. Vendarle pa je kataloški tekst čisto samosvoj žanr, ki ni niti samo teoretski tekst niti zgolj še en literarni žanr. Prav tako je tudi daleč od čiste deskripcije ali obnavljanja umetniških konceptov in izrazov. Ta žanr ima torej kljub odprtosti za eksperiment in variabilnost prav tako svoja specifična pravila, ki se jih moramo držati, da bi opravičili njegov obstoj.

Podžanri teksta za katalog

Že obstoječi različni modeli razstav (samostojna, monografska, retrospektivna, tematska, zgodovinska ali mednarodna bienalna) kakor tudi nedaven razvoj razstavnih modelov (on-line, kolaborativne, participatorne) zahtevajo premislek o samem žanru.
Glavna vprašanja v tem delu delavnice bodo, kako lahko prilagodimo in spremenimo metode svojega pisanja, oblike, besednjak ipd. pri pisanju različnih tekstov in kako to vpliva na “lastni glas”.

Priprava na delavnico natančnega branja
Organizacija zaporedja branja različnih primerov tekstov, oblikovanje skupin udeležencev glede na izbrane tekste.

Delavnica natančnega branja
Vprašanja, ki se jih bo v dopoldanskem delu delavnice dotaknilo splošno in teoretsko, se bo zdaj konkretiziralo s primeri, izbranimi izmed predlaganih tekstov.
Udeleženci bodo vnaprej izbrali kataloški tekst (ali del daljšega kataloškega teksta) in ga prinesli na delavnico. Debata med delavnico se bo tako usmerila na analizo izbranega teksta in utemeljitev izbora.

Predlagani teoretski teksti:

  • Wollheim, Richard. “Correspondence, projective properties, and expression in the arts” in Kemal, Salim and Ivan Gaskell. Eds. The Language of Art History. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991, 51-66.
  • Baxandll, Michael. “The language of Art Criticism” in Kemal, Salim and Ivan Gaskell. Eds. The Language of Art History. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991, 67-74.
  • Wollheim, Richard. Art and its Objects. Second edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1980.

Urnik

petek, 28. 1. 2011
10.00-11.30: Uvodno predavanje
12.00-13.30: Podžanri teksta za katalog
13.30-15.00: Odmor
15.00-15.30: Priprava na delavnico natančnega branja
15.30-17.30: Delavnica natančnega branja.
18.00-19.00: Čas za vprašanja in odgovore o nalogi

sobota, 29. 1. 2011
10.00-14.00: Predstavitev napisanih tekstov
14.00-15.30: Odmor
15.30-17.30: Razdelitev v skupine in pogovor o napisanih tekstih
17.30-19.00: Skupna predstavitev pripomb in zaključkov


Prijava