Zemira Alajbegović in Neven Korda: Videoesej

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
1. semester (april 2010 – junij 2010)

Delavnicq iz pisanja o sodobni umetnosti


Namen delavnice je seznanitev s teorijo in prakso video eseja na področju kulture in umetnosti.

V okviru delavnice se udeleženci preizkusijo v vseh fazah nastanka video eseja. Udeleženci se bodo naučili snemanja, pisanja scenarija video eseja, izbiranja sogovornikov in sodelovanja z montažerjem pri dokončanju eseja, ki ga bodo opremili z glasbo in napisi.

Video esej o likovnem dogodku ima pred drugimi mediji prednost v tem, da dogodek lahko delno ali v celoti pokaže gledalcem, hkrati pa lahko predstavi tudi avtorje, kustose in druge vpletene. Pomembno je, kako dogodek posnamemo, kako iz posnetega materiala izberemo sliko in kakšno je razmerje med podobo in besedo pri oblikovanju eseja.

Tematika video eseja je celoletni program šole Svet umetnosti. Udeleženci bodo snemali izbrane dejavnosti (delavnice, študijske ekskurzije, debate, obiske ateljejev, končno razstavo,…), tako postopno pridobili potrebne veščine in znanja in pripravili kompleksen video zapis celotnega procesa.


Urnik

četrtek, 13. 5. 2010
19.00-20.00 Uvodno srečanje