Bojana Leskovar: Odnosi z javnostmi

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
2. semester (september 2010 – maj 2010)

Modul o praktičnih delih kustosa
7.-8. 10. 2010


Odnosi z javnostmi ali pr(public relations) so s pridobitvijo domovinske pravice v Sloveniji(stari so približno toliko kot naša nova država, sicer pa dobrih sto let), zasedli tudi mesto v različnih modulih, poučevanjih, predavanjih, na šolah, so predmet na univerzi… A še ni povsem nedvoumno, da se mora z odnosi z javnostmi ukvarjati nekdo, ki pozna teorijo in, zaželeno, tudi prakso. Kajti pravila v odnosih z javnostmi so zato, da smo učinkovitejši, da so svari preprostejše in da delamo čim manj stresno. So pa odnosi z javnostmi še bistveno kaj drugega kot samo pošiljanje vabil medijem…