Dušan Dovč in Dea Vidović: Pridobivanje finančnih sredstev

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
2. semester (september 2010 – maj 2010)

Modul o praktičnih delih kustosa
7.-8. 10. 2010


Delavnica bo udeležencem ponudila osnovna znanja, informacije in veščine projektnega menedžmenta in iskanja sredstev.
Financiranja projektov se bomo lotili glede na specifične potrebe, strateško analizo različnih vrst projektov in ciljev, od kulturnih, umetniških, družbenih do političnih. Udeleženci bodo seznanjeni z nekaterimi priporočili, kako pridobivati sredstva, zlasti za evropske in mednarodne projekte.
Delavnica bo med drugim odgovorila na vprašanja: Kako razmišljati »projektno«? Kdo so potencialni financerji? Kje so viri informacij o financerjih, zlasti evropskih fundacijah in donatorjih? Kako razumeti poslanstvo in politike fundacij? Kako je strukturirana projektna prijava? Kaj je logični okvir? Na kakšen način uskladiti vsebino in proračun projekta? Kako pripraviti proračun? Analiza primerov dobre prakse.

Delavnica bo potekala v slovenskem in hrvaškem jeziku.