Jana Intihar Ferjan: Dokumentacija

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
2. semester (september 2010 – maj 2010)

Modul o praktičnih delih kustosa
7.-8. 10. 2010


Razjasnili naj bi si, kaj pokriva termin muzejska dokumentacija in kako izgleda stanje v praksi.

Ob predstavitvi praktičnega dela v dokumentaciji-arhivu Moderne galerije naj bi si odgovorili, kako lahko kustosi prispevajo k dopolnjevanju podatkov – kreiranju arhiva sodobne slovenske umetnosti.

Poskušali naj bi si pojasniti razliko med arhivom kot strokovnim – študijskim medijem in arhivom – umetniškim projektom.