Jana Intihar Ferjan: Dokumentacija

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 14
2. letnik (september 2012–maj 2013)

Modul o praktičnih delih kustosa

Četrtek, 14. 3. 2013
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana


Razjasnili naj bi si, kaj pokriva termin muzejska dokumentacija in kako izgleda stanje v praksi.

Ob predstavitvi praktičnega dela v dokumentaciji-arhivu Moderne galerije naj bi si odgovorili, kako lahko kustosi prispevajo k dopolnjevanju podatkov – kreiranju arhiva sodobne slovenske umetnosti.

Poskušali naj bi si pojasniti razliko med arhivom kot strokovnim – študijskim medijem in arhivom – umetniškim projektom.


Vodja modula

Jana Intihar Ferjan
1981 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Prvo zaposlitev v splošni knjižnici zaključila s strokovnim izpitom iz bibliotekarske stroke. Od 1983 v Moderni galeriji na mestu kustosinje na oddelku Dokumentacija – arhiv, bibliografija. Delovno mesto je opredeljeno kot zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje podatkov o dogajanju na področju moderne in sodobne likovne umetnosti na Slovenskem.
Dogajanje se najpogosteje prezentira skozi sistematično vodenje evidenc razstav in ovrednotenih odzivov nanje ter sisteamtično pridobivanje bio-bibliografskih podatkov o umetnikih in njihovem delu. V ta namen so že leta 1989/90 oz. 1993 v Moderni galeriji razvili lastna računalniška programa Razstava in Umetnik, povezana v sistem Raz_Ume. Od leta 2009 je majhen del podatkov iz lokalnih baz dostopen tudi preko spletne strani Moderne galerije, www.mg-lj.si ali direktno razume.mg-lj.si. Oddelek sodeluje z evropskim partnerstvom arhivov sodobne umetnosti v platformi www.european-art.net.
Večino objav tvorijo izbrane kronologije, bibliografije in seznami razstav v dokumentarnih delih katalogov večjih razstav in zbirk Moderne galerije in gesla v Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker.
Sodelovala pri evropskih projektih: Vektor – European Contemporary Art Archives (2001-2003, nosilec Basis Wien), ki se nadaljuje v platformi European.art.net (EAN), in Gravity – Art_Religion_ Science (2002-2004, nosilec Kulturzentrum bei den Minoriten Graz).
Od leta 2003 članica uredniškega odbora revije Umetnostna kronika (izdaja Umetnostno zgodovinski inštitut Franceta Steleta pri SAZU), od 2009 še Umetnostnozgodovinskega biltena (izhaja on-line).
Za svoje delo je leta 2007 prejela priznanje Izidorja Cankarja.

foto-dokumentacija2_ foto-dokumentacija1_