Obiski ateljejev

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
1. semester (april 2010–junij 2010)


Z obiski ateljejev se bo udeležencem predstavilo delo kustosa, ki temelji na raziskovanju in kontinuiranem spremljanju umetniške produkcije. Naučili se bodo metodologije raziskovanja umetniške produkcije in jo preizkusili v praksi.