Raziskovalne naloge

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
1. semester (april 2010–junij 2010)


Analiza pozicije kustosa, galerije, umetnika.

Pri vseh nalogah bodo udeleženci zbrali podatke, jih preučili in jih kritično ovrednotili.