Študijske ekskurzije po Sloveniji in na Dunaj

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Letnik 13
2. semester (september 2010–maj 2010)


Študijska potovanja seznanijo tečajnike s prizorišči, njihovimi protagonisti, umetniško produkcijo in funkcioniranjem umetnostnega sistema in ponujajo možnosti za nadaljnje raziskovanje in sodelovanje.

Reka (10.–12. 9. 2010),
Celje (september 2010),
Maribor (november 2010),
Dunaj (8.–11. 12. 2010); avtor programa: Luiza Ziaja (ECM, magistrski študij kuratorstva v okviru Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju)