Voditelji delavnic 2010/2011

Miško ŠuvakovićMiško Šuvaković
Rojen leta 1954 v Beogradu. Leta 1993 je doktoriral na Fakulteti za likovno umetnost Umetnostne univerze v Beogradu. Je redni profesor na beograjski Fakulteti za glasbeno umetnost, kjer predava teorijo umetnosti v okviru interdisciplinarnega magistrskega študija. Bil je član umetniške skupine Grupa 143 (1975 – 1980) in neformalne teoretske in umetnostne institucije Zajednica za istraživanje prostora – ZzIP [Space research community – ZzIP] (1982-89). Član uredništva časopisov Transkatalog (Novi Sad, 1995-1998) in Teorija koja Hoda [Walking theory] (Beograd, od 2001). Častni član Slovenskega društva za estetiko. Avtor knjig Scene jezika [Scenes of language] (Beograd, 1989), Pas Tout (Buffalo, 1994), Prolegomena za analitičku estetiku [Prolegomena for analytical aesthetics] (Novi Sad, 1995), Postmoderna [Postmodernism] (Beograd, 1995), Asimetrični drugi [The asymmetrical other] (Novi Sad, 1996), Estetika apstraktnog slikarstva [Aesthetics of abstract painting] (Beograd, 1998), Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950 [Glossary of modern and post-modern visual arts and theory after 1950] (Beograd and Novi Sad, 1999), Paragrami tela / figure [Paragrams of body/figure] (Beograd, 2001), Anatomija angelova [Anatomy of angels] (Ljubljana, 2001), Figura, askeza in perverzija [Figure, asceticism and perversion] (Koper, 2001), Martek – Fatalne figure umjetnika – Eseji o umjetnosti i kulturi XX stoljeća u Jugoistočnoj, Istočnoj i Srednjoj Europi kroz djelovanje umjetnika Vlade Marteka [Martek – Fatal figures of the artist: essays on 20th-century art and culture in South-Eastern, Eastern and Central Europe through the work of Vlado Martek] (Zagreb, 2002), Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (Cambridge Mass, 2003), Politike slikarstva [The politics of painting] (Koper, 2004), Pojmovnik suvremene umjetnosti [Glossary of contemporary art] (Zagreb and Ghent, 2005), Konceptualna umetnost [Conceptual art] (Novi Sad, 2007), Epistemology of Art (Belgrade, 2008), etc. Od leta 1978 je kuriral več kot 20 razstav. Je umetniški direktor Muzeja za sodobno umetnost Vojvodina v Novem Sadu (2009-2010).Petja GrafenauerPetja Grafenauer
Neodvisna kuratorka, likovna kritičarka in teoretičarka. Dokončuje doktorat o množičnih medijih v slovenskem slikarstvu na ISH. Do 2006 je bila urednica RKHV na Radiu Študent. Do 2009 je bila kuratorka v Galeriji Ganes Pratt. V letu 2008/2009 je bila kuratorka Galerije Tobačnega muzeja in sokuratorka 24. mednarodnega grafičnega bienala. Od 2009 je sourednica Likovnih besed. Sodeluje s fakulteto Famul Stuart, kjer vodi modul Kritične teorije sodobne umetnosti in SCCA-Ljubljana. Leta 2008 je izšla njena monografska publikacija »Aleksij Kobal«. Je urednica knjige izbranih besedil Zdenke Badovinac, ki bo izšla leta 2010.

.


Suzana MilevskaSuzana Milevska (1961)
Teoretičarka vizualne kulture in kustosinja, trenutno zaposlena kot direktorica in predavateljica vizualne kulture v Centru za vizualne in kulturne raziskave Inštituta »Euro-Balkan« v Skopju. Doktorirala je na Oddelku za vizualno kulturo na Goldsmiths College v Londonu. Leta 2004 je bila višja Fulbrightova raziskovalka v Kongresni knjižnici, prejela pa je tudi kuratorsko-raziskovalno štipendijo P. Gettyja (2001) in štipendijo ArtsLink (1999). Od leta 1992 je v Skopju, Istanbulu, Stockholmu, Berlinu, Bonnu, Stuttgartu, Leipzigu idr. postavila več kot 70 projektov. Bila je ena izmed kustosinj Bienala Cosmopolis Balkan v Solunu (2004) in Mednarodnega bienala sodobne umetnosti 2005 v Narodni galeriji v Pragi. Med drugim je objavila »From a Bat’s Point of View«, v Eduardo Kac, ur. Peter Tomaž Dobrila in Aleksandra Kostić (Maribor, 2000), 47–58; Capital and Gender , ur. Suzana Milevska (Skopje, 2001); »The Readymade and the Question of Fabrication of Objects and Subjects«, v Primary Documents – A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s (New York, 2002), 182–191; »The portrait of an artist as a young “strategic essentialist”«, v Tanja Ostojić, Strategies of Success / Curators Series 2001–2003 (Beograd, 2004), 33–43; »Curatorial Labyrinths in Macedonia«, v Men in Black – Handbook of Curatorial Practice, ur. Christopher Tannert in Ute Tischchler, Künstlerhaus Bethanien (Berlin, 2004); »Hesitations, or About Political and Cultural Territories«, v Cultural Territories, ur. Barbara Steiner, Julia Schäfer in Ilina Koralova (Köln, 2005), 31–43; »Is Balkan Art History Global«, v Is Art History Global, ur. James Elkins (New York, 2006); »Resistance that Cannot Be Recognised as Such – interview with Gayatri C. Spivak«, v New Feminism: worlds of feminism, queer and networking conditions, Löcker Verlag (Dunaj, v tisku).