Teorije razstavljanja

Svet umetnosti | Javna predavanja | Teorije razstavljanja | 1998 | Arhiv


Ob dvajseti obletnici delovanja Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti smo z razstavo re- v Galeriji Škuc s predstavitvijo arhiva poskušali ponuditi različne vstopne točke za rekontekstualizacijo in reinterpretacijo zbranega gradiva. Šola Svet umetnosti kot neformalno izobraževanje na področju kuratorskih praks in kritiškega pisanja poskuša odpirati prostor za specifično produkcijo in distribucijo znanj, zato smo v ta namen vsebine javnih predavanj prvih let obstoja šole prenesli na novo spletno stran, kjer so znova dostopne širši zainteresirani javnosti.

V nizu javnih predavanj Teorije razstavljanja, ki smo ga pripravili leta 1998, so predavali Stephen Bann, Ute Meta Bauer, Nadja Zgonik, Konstantin Akinscha, Tadej Pogačar, Igor Zabel in Vuk Ćosić.


Stephen Bann: Razstavljanje skozi čas
Ute Meta Bauer: Do-It-Yourself: razstave umetnikov 20. stoletja
Nadja Zgonik: O vlogi ukvarjanja z nacionalno identiteto v teorijah razstavljanja na Slovenskem: med zgodovino in sodobnostjo
Konstantin Akinsha: O underground sceni
Tadej Pogačar: P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti in Novi parazitizem
Igor Zabel: Razstavne strategije v devetdesetih: Nekaj zgledov iz slovenskega prostora
Vuk Ćosić: Net.art, besedilo