Vpis

Šolo za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti trenutno obiskuje 18. generacija udeleženk in udeležencev. Dveletno izobraževanje bo trajalo do junija 2022, pripravljamo pa ga v partnerstvu s Cukrarno.

Vabilo k vpisu v 19. generacijo bo objavljeno jeseni 2022.

Prvi letnik (jesen 2022–junij 2023) bo posvečen pridobivanju teoretskih in metodoloških znanj. Udeleženke in udeleženci se bodo spoznali z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in kuratorskih praks. Posvetili se bomo tudi pisanju o sodobni umetnosti, analizi umetniških del in spoznavanju dela kuratorjev in kuratork. Ob koncu prvega letnika udeleženci in udeleženke pripravijo virtualno razstavo, na podlagi katere je izbrana manjša skupina, ki napreduje v drugi letnik.

Drugi letnik (september 2023–junij 2024) bo posvečen praktičnemu delu. Program bo vključeval obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Na rednih tedenskih kuratorskih srečanjih z mentorjem in mentorico bodo udeleženci in udeleženke zasnovali in realizirali končno razstavo in spremljevalne dogodke.

Šola Svet umetnosti je plačljiva, višino kotizacije določimo pred začetkom šole, odvisna pa je od števila aktivnosti, spremljevalnih dogodkov, gostujočih predavateljev in predavateljic ter od višine pridobljenih sredstev. Redna srečanja potekajo ob četrtkih med 17. in 20.15 uro v Cukrarni (Poljanski nasip 40, Ljubljana) in Projektni sobi SCCA (Metelkova 6, Ljubljana). Točen termin se določi s skupino pred začetkom izobraževanja. V primeru slabe epidemiološke slike se bo del srečanj izvajal na spletu.