šesti letnik: 2002/2003 serija predavanj: predavanja / pogovori / predavatelji
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajniki/ce / potovanja / progamski sodelavci / razstava / tekst mentorjev

 
podpora

Strategije predstavljanja III
POGOVORI S PREDAVATELJI

Pogovor z Morenom Miorellijem in Donatello Ruttar (Saša Nabergoj)

Pogovor z Davidom Dronetom (Urška Jurman)

Pogovor z Danielom Jewesburyjem (Nevenka Šivavec)

Pogovor s skupino Škart (Aleksandra Mirćić, Vladimir Tupanjac, Barbara Borčić)

Pogovor z Nevenko Šivavec (Alenka Pirman)

Pogovor s Tadejem Pogačarjem (Tanja Mastnak)