sedmi letnik: 2003/2004 seminar iz pisanja o sodobni umetnosti: urnik / programski sodelavci
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajniki/ce / potovanja / programski sodelavci / razstava /

 
 
podpora

Seminar iz pisanja
Oktober 2003 - junij 2004

Seminar iz pisanja zapolnjuje vrzel v teoretski in kritiški refleksiji in vzpodbuduja pisanje o sodobnih umetniških praksah. Sestavljen je iz 9-mesečne serije delavnic in predavanj pod mentorskim vodstvom Miška Šuvakovića in Igorja Zabela. Mentorsko delo poteka v obliki rednih štirinajstdnevnih srečanj (branje in analiza tekstov in individualno pisanje eseja) in po e-mailu. Enkrat na mesec so delavnice (7), namenjene pregledu različnih žanrov pisanja in medijskih predstavitev ter praktičnemu preizkušanju v njih.

Mentorja: Miško Šuvaković, Igor Zabel
Voditeljica: Saša Glavan
Sodelavci: Zemira Alajbegović, Barbara Borčič, Boris Buden, Ješa Denegri, Neven Korda in drugi.


Urnik bo potrjen v toku seminarja. Redna srečanja potekajo v dopoldanskem času (od 10.00 do 12.00), delavnice pa so po dva dni skupaj.

15. oktober

Uvodno srečanje

   

20., 21. oktober

delavnica: Teorija i istorija kritike (Miško Šuvaković)

   

4. november

mentorsko srečanje

   

25. november

mentorsko srečanje

   

9. december

mentorsko srečanje

   

15., 16. januar

delavnica: Interpretacija umetniškega dela (Tomaž Brejc)

   

27. januar

mentorsko srečanje

   

10., 11. februar

delavnica: Zgodovinjenje sodobne umetnosti (Ješa Denegri)

   

24. februar

mentorsko srečanje

   

18., 19. marec

delavnica: Kolumna (Boris Buden)

   

18., 19. marec

mentorsko srečanje

   

15., 16. april

delavnica: Tekst za katalog (Igor Zabel)

   

11. maj

mentorsko srečanje

   

25. maj -
2. junuj

delavnica: Predstavitev v medijih: televizijski prispevek
Zemira Alajbegović & Neven Korda)

   

8. junij

mentorsko srečanje

   

22., 23. junij

delavnica: časopisni članek in kritika (Ženja Leiler)