sedmi letnik: 2003/2004 seminar iz pisanja o sodobni umetnosti: urnik / programski sodelavci
 

tečaj za kustose sodobne umetnosti: tečajniki/ce / potovanja / programski sodelavci / razstava /

 
 
podpora

TEČAJNIKI / TEČAJNICE

Alja Mravljak (1978)
Po končani gimnaziji v Ljubljani je vpisala študij umetnostne zgodovine in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot koordinatorka programa je v letih 2003/2004 delala v Centru in Galeriji P74 v Ljubljani.

Andrej Savelli (1974)
Leta 1998 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, univerzitetni študij, smer za organizacijo in vodenje. Od 1998 študij na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani (absolvent).
Dve leti zapored (šolsko leto 2001/02 in 2002/03) imel štipendijo češke vlade za študij na Karlovi univerzi v Pragi (tečaj češčine, seminarja na oddelku za umetnostno zgodovino).
Soustvarjal novogoriški fanzin 13. Brat (članki na temo glasbe, kritike in kriticizma, religije in fenomena normalnosti v moderni družbi...).
Aktivno obvlada angleščino in italijanščino, pasivno nemščino, češčino in srbohrvaščino.
Od 1999 dela na Uradu vlade RS za informiranje kot kliping analitik.

Jasmina Založnik (1979)
Zaključila dvopredmetni študij sociologije kulture z naslovom Vplivi ljudskih verovanj na Vasilija Kandinskega in njegovo delo in je absolventka na smeri pedagogika. Trenutno v okviru društva Studia osem sestavlja umetniški program; sodelovanje na striparski delavnici in zbiranje umetniških, razstavnih projektov za prihodnje šolsko leto.

Petra Kapš (1975)
Profesorica slovenščine in teologije (študij zaključila na Pedagoški fakulteti v Mariboru). Leta 2002 nadaljuje študij v okviru magistrskega študija Kultura, filozofija in izobraževanje v Srednji Evropi, prav tako na PEF Maribor, kjer se ukvarja s filozofijo umetnosti, filozofskimi pogledi na teorijo barve in konceptualno umetnostjo. Kot kostumografinja je sodelovala pri projektu Andreje Kovač (v okviru AGRFT) pri predstavi LULU. Kot organizatorka in svetovalka sodeluje pri postavitvah razstav skulpturalne keramike Iztoka Maroha. Že od leta 1999 sodeluje z Galerijo Hest. Občasno objavlja strokovne prispevke v različnem tisku. Leta 2004 je ena izmed ustanoviteljev Odprtega ateljeja in TU društva za promocijo in razvoj kulture v Mariboru. Trenutno dela v Umetnostni galeriji v Mariboru.

Špela Zidar (1981)
Študentka četrtega letnika umetnostne zgodovine. Trenutno študira v Italiji.

Tevž Logar (1979)
Trenutno obiskuje študij umetnostne zgodovine in filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1999 je aktivni član ateljeja CLOBB, v okviru katerega je sodeloval pri realizaciji različnih umetniških projektov na področju Slovenije. Trenutno je sodelavec Zavoda SCCA-Ljubljana.

Vesna Čadež (1976)
Leta 2004 je diplomirala je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Predstavila se je na več skupinskih in samostojnih razstavah, mdr.: na številnih skupinskih razstavah študentov Alu v Galeriji Lek, 1999; v Jakopičevi galeriji, 2002; Svetovni festival umetnosti na papirju, Kranj, 2000; Festival računalniških umetnosti, Maribor,2002; razstavi absolventov Alu v Galeriji Ivana Napotnika, Velenje, 2002; Galerija Media Nox, Maribor, 2003.