Angela Harutyunyan: Uvažanje “kustosa”: Politike reprezentacije in identifikacije v sodobni armenski umetnosti

Laboratorij kuratorskih praks
2006/2007
Letnik 10

Predavanje

Torek, 23. januar 2007, ob 19. uri
Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana


Angela Harutyunyan je vpeljala termin “kustos” – in skonstruirano armensko inačico “hamadrogh” -, ki ima skupaj z drugimi uvoženimi koncepti v kontekstu sodobne armenske umetnosti zmerom večji pomen. Spregovorila je o izvoru in implikacijah tega termina na primeru različnih umetniških in kuratorskih praks v Armeniji. Sledil je kritičen pregled kuratorstva od sredine devetdesetih let, zlasti v kontekstu endemične politike reprezentacije in identifikacije. Pri tem se je navezala na dve prevladujoči obliki kuratorskih praks: umetnika kot kustosa in kustosa kot umetnika. V nasprotju s tema dvema prevladujočima trendoma je izpostavila tezo, da vloga kustosa danes ni, da sledi (samo)reprezentaciji, temveč da vzpostavi kritiko tovrstne pozicije. Meni, da lahko kuratorstvo prevzame vlogo kulturne hermenevtike in medsebojnega sporazumevanja zunaj (samo)reprezentacije šele takrat, ko kustos omogoči dialog med umetniki, med umetnikom in občinstvom in uspe tudi sam vzpostaviti dialog tako z umetnikom kakor z občinstvom. Ta pozicija naj bi se namreč upirala hierarhičnemu/nadrejenemu razmerju umetniške reprezentacije do kuratorske refleksije in vloga kustosa s tem postane kompleksnejša, saj združuje posredništvo s funkcijo evalvacije in refleksije.

V drugem delu predavanja je Angela Harutyunyan spregovorila o “poletni šoli za kustose”, ki jo v Erevanu organizirata skupaj z umetnostnim kritikom in kustosom Nazarethom Karoyanom, predvsem je izpostavila konceptualne in praktične probleme in težave, s katerimi se soočajo pobudniki te iniciative.

Predavanje in pogovor sta potekala v angleškem jeziku.


Angela Harutyunyan
Diplomirala je iz umetnostne zgodovine na državni Univerzi v Erevanu. Je članica združenja armenskih umetnostnih kritikov (www.naac.am ). Med leti 2002 – 2004 je delovala kot kustosinja v armenskem centru za sodobno eksperimentalno umetnost (ACCEA). Bila je tudi kustosinja mednarodnega festivala “Public_Media_Space” v Erevanu. Trenutno piše doktorat iz umetnostone zgodovine in vizualnih študij na Univerzi v Manchestru.

Angela Harutyunyan - predavanje
Angela Harutyunyan - predavanje
Angela Harutyunyan - predavanje