Clémentine Deliss: Načrt za mobilno fakulteto umetnosti

Laboratorij kuratorskih praks
2006/2007
Letnik 10

Predavanje

Torek, 6. 2. 2007, ob 19. uri
Cankarjev dom, dvorana M3/4, Prešernova 10, Ljubljana


V predavanju se je Clémentine Deliss osredotočala predvsem na izhodišča do katerih je prišla preko ustvarjanja časopisa Metronome, projekta, ki ga je razvila kot neke vrste raziskovalno prakso, ki se je upirala prevladujočim formam razstav in kuratorskega dela na področju sodobne vizualne umetnosti. V zadnjih letih je pričela delovati v okviru umetnostnih akademij, prav zaradi tega, pa so jo vse bolj začele zanimati možnosti vzpostavitve bodoče akademije. Clémentine je svojo bodočo akademijo umetnosti zasnovala predvsem znotraj različnih umetnostnih inštitucij, v katerih je delovala in v vseh teh štirih letih raziskovalnega projekta – ne gre namreč za nek konkreten projekt fakultete, ki bi se zgodil v realnem prostoru v kratkoročnem času, gre bolj za razmišljanje in raziskavo načinov, vsebin, strukture, ki bi bili smiselni, ko razmišljamo sploh o neki taki zadevi. Po vseh letih raziskav in soočenj z različnimi metodami dela znotraj različnih akademskih struktur, je Clémentine prišla do precej zanimiv izhodišč, vprašanj, ki jih je za potrebe predavanja formulirala v tri sklope:

1. Kartografija mobilnosti
Kaj je mobilnost v umetniškem raziskovanju in praksi? Ali gre za klasični romanticizem ali neoliberalno politiko vere v mobilno, peripatetično fakulteto umetnosti? Če ne, kako lahko udejanjimo potujoče akademije? Kaj se lahko naučimo iz konceptualne in organizacijske strukture novejših majhnih združenj in umetniških kolektivov? Ali gre za primere povečane lokalizacije ali mobilnosti? Je mobilna fakulteta za umetnost sploh lahko samozadostna ali moramo vzpostaviti nestalne in neformalne ekonomske parametre kot del produktivnosti nove strukture? Kdo je lahko gostitelj nove mobilne fakultete za umetnost?

2. Pozicija umetnika in kustosa kot polimatičnega protagonista
Kaj je v današnjem svetu polimatično? Kako kustosi prenašajo specifično in raznoliko v svoj način dela z umetniki in občinstvom? Kako reflektiramo umetnikovo artikulacijo, ki kombinira aktivnosti, ki vključujejo razstave v prodajnih galerijah, vedno večje sodelovanje na velikih mednarodnih razstavah in “aktivistično” izobraževanje? Zakaj umetnike zanima izobraževanje in zakaj je raziskovanje trenutno tako vznemirljivo? Pod kakšnimi pogoji lahko umetniške šole in univerze spodbudijo avtonomno dinamiko prakse in produkcije?

3. Definiranje bodoče fakultete znanja
Kaj je fakulteta znanja? Je to oseba, veščina, ki se je naučimo, ali disciplina, ki evocira razmerja moči? Se bojimo imenovati člane nove kompetentne akademije umetniške prakse in umetnostne teorije in raje ostajamo pri nevtraliziranih in polabstraktnih definicijah? Katere formulacije in metodologije produkcije znanja presegajo kulturne in disciplinarne meje? Kdo ali kaj prenaša znanja iz enega mesta/kraja/konca na drugega? Katere oblike znanja in umetniške prakse ne potujejo in se ne prevajajo in zakaj? Ali obstaja zmeda med privatnim in socialnim, oziroma med prikritim in javnim v našem konceptu bodočih fakultet znanja? Kakšno vlogo danes, petnajst let po pojavu “globalne umetnosti”, igrajo kustosi?


Clémentine Deliss
je svobodna kustosinja, raziskovalka in urednica francosko-avstrijskega porekla, rojena v Londonu. Doktorirala je iz vzhodnih in afriških študij na univerzi v Londonu.
Bila je kustosinja številnih razstav; med zgodnejšimi npr. Lotte or the Transformation of the Object (Steirischer Herbst, Gradec, Dunaj, 1990);Exotic Europeans (National Touring Exhibitions, London, 1990); Seven Stories about Modern Art in Africa (Whitechapel Gallery, London; Konsthalle Malmo, 1995). Med letoma 1992 in 1995 je bila umetniška direktorica africa95 – festivala afriške sodobne umetnosti, ki so ga izpeljali umetniki v sodelovanju z londonsko Royal Academy of Arts in več kot šestdesetimi britanskimi organizacijami.
Od leta 1996 koncipira in ureja publikacijo Metronome, glasilo umetnikov in pisateljev.
Posamične številke so izšle v Dakarju, Berlinu, Baslu, Frankfurtu, Dunaju, Oslu, Kopenhagnu, Stockholmu, Parizu, Londonu in Tokiu. Metronome je bil doslej predstavljen v Dakarju, v Kunsthalle Basel, DAAD v Berlinu, Galerie Chantal Crousel v Parizu in v okviru beneških bienalov in documente X. Metronome je vključen tudi v projekt documenta 12 magazines. Leta 2005 je skupaj s francoskim kritikom Thomasom Boutouxjem v Parizu ustanovila založbo Metronome Press. Septembra 2006 je imela samostojno razstavo v galeriji Kandada (projektno združenje CommandN, Tokio) s prikazom desetih let Metronoma in posebno serijo sandalov, narejenih iz rabljenih knjig. Hkrati je v tokijskem Mori Art Museum kurirala t.i. Metronome Think-Tank, ki je potekal v organizacijiArts Initiative Tokyo and Edinburgh College of Art.
Od leta 2003 na Edinburgh College of Art vodi Future Academy, ki ima člane in raziskovalne enote v Senegalu, Indiji, Avstraliji, ZDA in na Japanskem. Je tudi svetovalka Evropske unije, AFAA (zdaj Francecultures), senegalskega ministrstva za kulturo in članica
znanstvenoraziskovalnega sveta na ženevski School of Art and Design.


Več informacij:

www.metronomepress.com
www.futureacademylab.net


Javno predavanje Clémentine Deliss je bil uvod v delavnico z udeleženci, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa oz. obiskujejo Seminar sodobnih scenskih umetnosti (Maska) ali Svet umetnosti – Šolo za sodobno umetnost (SCCA-Ljubljana).