Obiski ateljejev

SVET UMETNOSTI
Šola za kustose in kritike sodobne umetnosti
Leto 15
1. letnik (november 2014–junij 2015)


Tevž Logar: Obiski ateljejev
Udeleženci tečaja bodo z obiski ateljejev, ki jih bo vodil kustos in umetniški vodja galerije Škuc dobili vpogled v delo kustosa, ki temelji predvsem na raziskovanju in kontinuiranem spremljanju umetniške produkcije. Namen obiskov bo seznanitev z metodologijo raziskovanja umetniške produkcije in njeno preizkušanje v praksi.