Predavanja

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 16


Predavateljice v prvem letniku 16. leta šole so pokrivale teme umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, predavanja pa so bila osredinjena predvsem na spoznavanje z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in zgodovino kuratorskih praks.