Vpis

Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti odpira svoja vrata 17. generaciji udeleženk in udeležencev.

Šola Svet umetnosti je edini izobraževalni program na področju kuratorskih praks v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1996/1997, do sedaj jo je obiskovalo več kot 150 udeleženk in udeležencev, večina med njimi pa danes aktivno sooblikuje umetniški prostor. Gre za dvoletni program, ki se na podlagi bogatih izkušenj ves čas nadgrajuje in posodablja. Prvi letnik je sestavljen iz sedmih, drugi pa iz petih modulov, ki vključujejo predavanja, delavnice, praktično in terensko delo. Prihodnje kuratorke in kuratorji se na šoli seznanijo z zgodovino kuratorskih praks, spoznajo številne področne strokovnjake in strokovnjakinje, dobijo vpogled v kritiški in teoretski aparat, ki jim bo v pomoč pri nadaljnjem delu na področju sodobne vizualne umetnosti, predvsem pa pridobijo veščine in metode praktičnega dela.

Prvi letnik (oktober 2018–junij 2019) je posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj. Udeleženke in udeleženci se bodo spoznali z umetnostnim sistemom, kulturnimi politikami, zgodovino razstavljanja in kuratorskih praks. Posvetili se bomo tudi pisanju o sodobni umetnosti, analizi umetniških del in spoznavanju dela kuratorjev in kuratork.

Drugi letnik (september 2018–junij 2019) je posvečen kuratorskim in kritiškim študijam ter praktičnemu delu. Program vključuje obiske ateljejev, kuratorsko mapiranje, seminarje, raziskovalno delo in module o praktičnem delu ter snovanju razstave. Na rednih tedenskih kuratorskih srečanjih z mentorjema Alenko Gregorič in Miranom Moharjem bodo udeleženci in udeleženke zasnovali in realizirali končno razstavo in spremljevalne dogodke.

Ob koncu prvega letnika udeleženci in udeleženke pripravijo virtualno razstavo, na podlagi te in uspešnega dela v prvem letniku je izbrana manjša skupina, ki napredujejo v drugi letnik.

Več o programu

Redna srečanja potekajo ob četrtkih med 16. in 19.30 uro v Projektni sobi SCCA na Metelkovi 6 v Ljubljani.

VPIS V 17. GENERACIJO ŠOLE (2018–2020)

Vpis v 17. generacijo šole Svet umetnosti je odprt do 23. septembra 2018. Program je namenjen vsem, ki jih zanima delo na področju sodobne vizualne umetnosti in teorije, ne glede na izkušnje, starost in izobrazbo.

Prijavite se tako, da pošljete izpolnjeno elektronsko prijavnico, svoj življenjepis in motivacijsko pismo.

V primeru, da imate težave z elektronsko prijavo, lahko oddate prijavo tudi na e-naslov svetumetnosti@scca-ljubljana.si ali jo pošljete po pošti na naslov: SCCA–Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na miha.kelemina@scca-ljubljana.si.

Kandidatke in kandidati, ki se bodo na podlagi poslanega gradiva uvrstili v ožji izbor, bomo povabili na razgovor, ki bo predvidoma v torek, 27. septembra 2018.

ŠOLNINA

Šola Svet umetnosti je plačljiva, višino šolnine določimo pred začetkom šole, odvisna pa je od obsega letnega učnega programa,  števila aktivnost, vpisanih udeležencev in udeleženk, spremljevalnih dogodkov, gostujočih predavateljev in predavateljic ter od višine sredstev, ki jih šola pridobi preko razpisov in od sponzorjev.

Šolnina za prvo šolsko leto (oktober 2018–junij 2019) znaša 350,00 EUR (za zaposlene) oz. 300,00 EUR (za brezposelne, študente, študentke in samozaposlene), namenjena je izvajanju učnega programa.

Šolnina za drugo šolsko leto (september 2019–junij 2020) znaša 500,00 EUR , namenjena je izvajanju učnega programa in začetnemu kapitalu končne razstave, ki jo bodo udeleženci in udeleženke pripravili v Galeriji ŠKUC.

Omogočamo obročno odplačevanje šolnine. Znesek šolnine že vključuje DDV.

Vabljeni, vabljene k vpisu!