Practical work

World of Art | School for curatorial practices and critical writing | Year 16


Pridobivanju izkušenj v praksi je namenjen predvsem 2. letnik šole, ko bodo udeleženci in udeleženke pod mentorskim vodstvom Alenke Gregorič in Mirana Moharja pripravili in izvedli svojo končno razstavo.

Že tekom 1. letnika pa bodo imeli priložnost pridobivati praktične izkušnje na področju snovanja in postavljanja razstave ter spremljevalnega programa ob dveh razstavah, ki ju načrtujemo v začetku leta 2017.

Da bi kar najbolje razumeli postopek priprave razstav, uvajamo nov predmet – Kuratorska raziskava, kjer se bodo udeleženci v nizu srečanj s kuratorjem Vladimirjem Vidmarjem seznanili s kuratorskim delom v praksi. Obiskali bomo tudi ateljeje umetnikov in umetnic ter razstavišča sodobne umetnost, kjer bomo spoznali vodje razstavišč, razstavne prostore in njihove programske usmeritve.

Na podlagi pridobljenih znanj bodo udeleženci in udeleženke med prvim in drugim letnikom pripravili Virtualno razstavo.


1st YEAR

2nd YEAR

Scroll up