SVET UMETNOSTI: ŠOLA ZA SODOBNO UMETNOST

Izobraževalni program Svet umetnosti se je leta 1997 razvil iz potrebe po teoretičnemu in praktičnemu izobraževanju na področju sodobne vizualne umetnosti, saj ta znanja in izkušnje univerzitetni sistem v Sloveniji ne nudi. Formalno umetnostnozgodovinsko izobraževanje ne obsega umetnostne teorije in produkcije 20. in 21. stoletja v zadostni meri in bodoči mladi strokovnjaki so se, ker niso vedeli, kako se lotiti dešifriranja sodobnih praks in tendenc, povečini posvečali umetnosti preteklih obdobij. Medtem ko je umetniška produkcija v 80. in 90. letih pomembno sooblikovala družbene procese in se vključevala v mednarodni prostor, pa ji teoretska in kritiška refleksija ni uspela parirati. Svet umetnosti je zato ponudil serijo javnih predavanj, s katerimi smo osvetlili sodobne umetniške prakse in umetnostne teorije ter vzpodbudili njihovo razumevanje. Obenem smo organizirali tečaj za kustose, ki je dal udeležencem znanja, potrebna za delo kustosa sodobne umetnosti (tako vsebinska kot tudi organizacijska).

Prvo leto je Svet umetnosti gostoval v Galeriji Škuc, leta 1998 pa se je z glavnimi akterji vred preselil na takratni Sorosov center za sodobne umetnosti v Ljubljani. S tem se je vključil v centrove mednarodne povezave, ki so bile zelo močne predvsem v nekdanji Vzhodni Evropi in novih državah, ki so bile prej del Sovjetske zveze - in tako dobil specifičen mednarodni kontekst. Tečaju smo zato tega leta dodali še študijske ekskurzije v tujino, ki so udeležencem omogočile pogled čez domači prag in jim pokazale pestrost metod, prijemov in tehnik delovanja v umetnostnem sistemu v različnih okoljih.

V svojem sedmem letu je izobraževalni program Svet umetnosti prerasel v šolo za sodobno umetnost. Sestavljajo ga tečaj za kustose s sklepno razstavo, seminar iz pisanja in serija predavanj, sklene pa zbornik.

Program šole je zasnovan v celoletnih ciklusih, ki dolgoročno vzpostavljajo strokovno refleksijo in kuratorsko in kritiško prakso - tisti del umetnostnega sistema, ki je nujno potreben za relevantno in aktivno umetniško produkcijo, pa je v slovenskem prostoru domala povsem nerazvit. Menili smo, da samo takšen sistematičen in celosten program lahko prinese nujne strukturne spremembe, kar se po devetih letih delovanja programa že kaže v praksi.

Svet umetnosti je edini program v Sloveniji in širši regiji srednje, vzhodne in južne Evrope, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju sodobne umetnosti. Izhaja iz podmene, da je prihodnje strokovnjake potrebno oz. koristno (na)učiti veščin in metod, jim omogočiti pridobitev znanj in vpogled v kritiški in teoretski aparat, saj jim bo vse to pomagalo pri spoprijemanju s kompleksno materijo sveta umetnosti.

Da smo s Svetom umetnosti uspešni, dokazuje že samo število uspešnih tečajnikov: doslej (v devetih letnikih) jih je tečaj končalo 60, zaposlitev jih je našlo veliko; nekateri domala takoj po opravljenem tečaju, medtem ko so drugi aktivni kot samostojni kustosi, tudi v mednarodnem prostoru. To je jasen kazalec, da pionirski tečaj za kustose za sodobno umetnost, ki pri nas in v širši regiji edini ponuja teoretična znanja in praktične izkušnje za ta vedno bolj popularni in hkrati zahtevni poklic, odpira možnosti strokovnjakom za resno delo in delovanje na področju sodobnih umetnosti.

Novejši seminar iz pisanja o sodobni umetnosti spodbuja pisanje o sodobnih umetniških praksah ter inicira nove diskurze in metode zapisovanja in zgodovinjenja umetniških praks. V prvih dveh letnikih je seminar obiskovalo 14 potencialnih piscev, kar nekaj iz vrst tečajnikov. Leta 2005 smo v sodelovanju z uredništvom revije Likovne besede odprli rubriko Svet umetnosti, ki predstavlja tekste, napisane v okviru seminarja iz pisanja kot delovne naloge pri posamičnih delavnicah ali kot zaključne in samostojne eseje. Posamezni teksti, ki nastajajo v okviru seminarja iz pisanja pa so objavljeni tudi na Radiu Študent.

Tematsko zaokrožene serije predavanj so v slovenski prostor (pogosto v sodelovanju z našimi partnerji tudi na Hrvaško in Slovaško) pripeljale 42 domačih in tujih kustosov, umetnikov, kritikov in teoretikov, ki so govorili o temah, relevantnih za razumevanje kompleksnega sveta sodobne umetnosti, in načinih reflektiranega in odgovornega delovanja njegovih akterjev. Pet zbornikov s teksti v slovenskem in angleškem jeziku pa je dosežke vsakoletnega programa ponudilo tudi v zapisani obliki in jih tako ohranilo za bodoče rodove.

Svet umetnosti iz leta v leto postaja bolj kompleksen in konceptualno zaokroža številne programe Zavoda za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana. Ti programi sistematično vzpostavljajo strokovno platformo za sodobno umetnost, ki je bistvena za ravnovesje med umetniško produkcijo in prakso, kritiško in kuratorsko refleksijo, strokovno recepcijo in odzivom širšega občinstva na sodobno umetnost.