serija predavanj / pogovori s predavatelji / predavatelji

SERIJA PREDAVANJ

Namen serij javnih predavanj na izbrano temo, ki potekajo že od leta 1997, je osvetliti sodobne umetniške prakse in umetnostne teorije ter vzpodbudili njihovo razumevanje.

Predavatelji, ki sodelujejo v seriji javnih predavanj praviloma ne prihajajo v Slovenijo zgolj za dan ali dva, pač pa za dalj, kar jim omogoča poglobljene stike s protagonisti slovenskega sveta umetnosti. SCCA-Ljubljana jim pripravi program srečanj in pogovorov, obenem pa z objavo intervjujev v javnem časopisju, ki predavatelje postavijo v širši kontekst njihovega delovanja, približuje pomembne kulturne tematike na razumljiv način tudi širšemu občinstvu.

Tematsko zaokrožene serije predavanj so v slovenski prostor (pogosto v sodelovanju z našimi partnerji tudi na Hrvaško in Slovaško) pripeljale 42 domačih in tujih kustosov, umetnikov, kritikov in teoretikov. Njihovi prispevki so govorili o temah, relevantnih za razumevanje kompleksnega sveta sodobne umetnosti, in načinih reflektiranega in odgovornega delovanja njegovih akterjev.

Tematska predavanja in intervjuji s predavatelji so objavljeni v dvojezičnih (slo/ang) zbornikih Svet umetnosti.

 

Šesti letnik: 2002/2003
STRATEGIJE PREDSTAVLJANJA 3

Donatella Ruttar, Moreno Miorelli: Stazione di Topolo/Postaja Topolove
Anne Cartel, David Dronet: Multimedijski kulturni center Station Mir
Daniel Jewesbury: Skopo
Skupina Škart: Pesme koje su pobegle
Nevenka Šivavec: O privlačnosti lokalnega
Tadej Pogačar: "This Is What You Want ... This Is What You Get"

 

Peti letnik: 2001/2002
STRATEGIJE PREDSTAVLJANJA 2

Boris Buden: Z umetnostjo do starih porazov: avstrijski primer
Charles Esche: Forum možnosti - institucionalna sprememba in skromni predlogi
Ivana Keser: Avtorski časopis: svoboda dezinformacije
Viktor Misiano: Strategije razstavljanja od modernizacije proti demodernizaciji
What & How & for Whom: Med neodvisnostjo in mamljivostjo institucionalizacije
Jurij Krpan: Primer Kapelica
Douglas Davis: Umetniško delo v dobi digitalne reprodukcije

 

Četrti letnik: 2000/2001
STRATEGIJE PREDSTAVLJANJA 1

Clémentine Deliss: Metronom: kuratorska praksa in raziskovanje versus razstave
Branislav Dimitrijević: Veliki kompromis: O uporabi politicnih referenc v srbski umetnosti devetdesetih let 20. stoletja in njenem zgodovinskem ozadju
Eurovision 2000 (Marion von Osten, Peter Spillman in Susanna Perin): EvroVizija sveta umetnosti
Mike Hentz: Prevod
Marko Košnik: Abstrakcija in akcija
Oliver Marchart: Politične strategije kot umetniške strategije: Raba multiplih imen
Olesya Turkina: Peterburški neoakademizem. Preporod Velike Zgodbe
Miha Zadnikar: Restrukturacija subkulture

 

Tretji letnik: 1999
GEOPOLITIKA IN UMETNOST

Charles Harrison:Zasluge nesposobnosti
Edi Muka: Permanentna nestabilnost
Jaroslav Andel: Premiki v temeljih umetnosti: Primer Češkoslovaške / Češke Republike
Dušan Rutar:Digitalna estetika, globalne podobe in etika novega tribalizma
Marko Peljhan: Strategije minimalnega odpora - analiza taktičnega delovanja v družbi kontrole
Borut Vogelnik: Lastninjenje časa
Călin Dan: Geografija pogube. Ocena možnosti

 

Drugi letnik: 1998
TEORIJE RAZSTAVLJANJA

Stephen Bann: Razstavljanje skozi čas
Ute Meta Bauer: Do-It-Yourself: razstave umetnikov 20. stoletja
Nadja Zgonik: O vlogi ukvarjanja z nacionalno identiteto v teorijah razstavljanja na Slovenskem: med zgodovino in sodobnostjo
Konstantin Akinsha: O underground sceni
Tadej Pogačar: P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti in Novi parazitizem
Igor Zabel: Razstavne strategije v devetdesetih: Nekaj zgledov iz slovenskega prostora
Vuk Ćosić: Net.art, besedilo

 

Prvi letnik: 1996/1997
KONCEPTUALNA UMETNOST 60-IH IN 70-IH LET

Igor Zabel: Načeli serije in programa v ohojevski umetnosti
Lilijana Stepančič: Body art in OHO
Miško Šuvaković: Konceptualna umetnost v Srbiji
Antje von Graevenitz: Umetnikova osebnost kot sredstvo konceptualne umetnosti v Nemčiji
Charles Harrison: Konceptualna umetnost in problem predstavitve
László Beke: Konceptualna umetnost v vzhodni Srednji Evropi
Branka Stipančić: Radikalna umetnost iz Hrvaške