Niz javnih predavanj: Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?

by

Svet umetnosti | Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje | Leto 15 in 16


kritika-predavanja-2016-slo

Lani zasnovano premišljanje o aktualni vlogi in statusu kritiškega pisanja na področju vizualne umetnosti in kulture z naslovom Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? nadaljujemo z novim nizom predavanj.

Premišljanje izhaja iz zavedanja, da je kritiško pisanje pomemben del umetnostnega sistema, s katerim lahko umetnost šele scela izpolnjuje svojo družbeno poslanstvo; ker pa kritika zlagoma izginja iz tradicionalnih javnih občil, se spreminja skladno z digitalizacijo medijev in demokratizacijo kulturne produkcije ter izgublja svoj položaj v “razmerju sil” znotraj samega umetnostnega polja, postajata njena vloga in položaj vedno bolj nejasna.

V letošnjem letu izhajamo iz sklepa lanske serije, da je bolj kot o krizi kritiškega pisanja, ki se kaže v oddaljevanju kritike od njenega tradicionalno uveljavljenega formata, smiselno govoriti o novih pojavnih oblikah kritike.

O spremembah v sodobni kritiško-teoretski produkciji bodo predavali: Thijs Lijster, Ekaterina Degot, Maja Breznik, Izidor Barši & Kaja Kraner (ŠUM) in Antonija Letinić. Začeli bomo s kratkim zgodovinskim pregledom umetnostne kritike, potem pa prek analize različnih dejavnikov za t. i. krizo (identitete) kritiškega pisanja razpravo preusmerili k “novim prostorom” za kritiko. Pogledali bomo, kako se je kritika preobrazila skladno s tehnološkimi spremembami od tiskanega k digitalnemu, z drugačnimi politično-ekonomskimi okoliščinami ter s spreminjajočo se umetniško produkcijo in institucionalnimi spremembami v samem umetnostnem polju. Poskušali bomo pojasniti, kako se likovna kritika danes vključuje v umetnostni sistem in v proces institucionalizacije umetnosti ter kakšen je sam položaj umetnostnih kritikov. Predvsem pa nas bo zanimalo, kaj pozitivnega lahko vendarle prinaša trenutno stanje na področju kritiškega pisanja in kaj je potrebno za nove “utelesitve” oz. “uprostoritve” kritike.

Več o nizu predavanj Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?


Niz javnih predavanj in delavnic Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? pripravljata Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in SCCA–Ljubljana in je del izobraževalnega programa Svet umetnosti, šole za kustose in kritike sodobne umetnosti.

Svet umetnosti / World of Art    Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Predavanja in delavnica bodo deloma v angleščini in deloma v slovenščini.

Partnerja: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in UGM – Umetnostna galerija Maribor.
Program Kako kritično je stanje kritiškega pisanja? podpirajo: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Erste sklad in Goethe Institut Ljubljana.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani   UGM    Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo Erste sklad Goethe Institut

Scroll up