Partnerji

Šola Svet umetnosti je v šestindvajsetih letih delovanja vzpostavila številna sodelovanja s posamezniki in posameznicami ter vrsto javnih institucij in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju sodobnih vizualnih umetnosti in teorij. Z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo že več let zapored sodelujemo pri zasnovi in izvedbi niza javnih predavanj. Razstave Sveta umetnosti že od leta 1996 pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc, v sodelovanju z uredništvom revije Likovne besede pa smo leta 2005 vzpostavili rubriko Svet umetnosti, kjer občasno objavljamo besedila iz Seminarja iz pisanja o sodobni umetnosti. Šola je imela pomembno vlogo pri vzpostavljanju Armenske poletne kuratorske šole, s katero smo, vse od njenega začetka leta 2006, razvili vrsto različnih sodelovanj, od predlogov pri oblikovanju programa do izbire udeleženk in udeležencev. Z leti smo izoblikovali stalno ekipa sodelavk in sodelavcev, številne predavateljice in predavatelji pa se s svojimi prispevki pogosto tudi vračajo.


19. generacija, 2022/24

Šola Svet umetnosti z 19. generacijo nadaljuje partnerstvo s Cukrarno/MGML.

Letno razstavo Sveta umetnosti tudi v 2023 in 2024 pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc.

Svet umetnosti je v letu 2022 znova partner mednarodnega projekta Svet okoli nas (Svet oko nas), ki se posveča stanju kritike v sodobni umetnosti. Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana.


Leto 18, 2021/2022

Šola Svet umetnosti v letu 2021 praznuje 25. obletnico delovanja. V jubilejno leto vstopamo v partnerstvu s Cukrarno (Muzej in galerije mesta Ljubljane), kjer bo šola jeseni začela delovati kot dislocirana enota Zavoda SCCA-Ljubljana. Predavanje Andreje Hribernik smo pripravili v partnerstvu s Koroško galerijo likovnih umetnosti.

Letno razstavo Sveta umetnosti tudi v 2021 pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc. Jeseni sledi  razstavni projekt (Re)generation umetniškega tandema PLATEAURESIDUE, ki ga pripravljamo skupaj s Kinom ŠiškaKUD Mreža in Galerijo Miklova hiša. Prvi del projekta bo na ogled v spodnji dvorani Kina Šiška, drugi pa nekaj tednov pozneje v Galeriji Miklova hiša v Ribnici.

Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo bomo sklenili niz javnih predavanj in delavnic na temo zgodovine intermedijske umetnosti. Z nizom predavanj o kuratorskih praksah vzpostavljamo tudi sodelovanje z Malo galerijo Banke Slovenije.

Svet umetnosti je v letih 2021 in 2022 znova partner mednarodnega projekta Svet okoli nas (Svet oko nas), ki se posveča stanju kritike v sodobni umetnosti. Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana.


Leto 17, 2018/2020

RAZSTAVE | S 17. generacijo šole smo vzpostavili sodelovanje s Kinom Šiška. V okviru programa Studio 6 smo pripravili razstavo Love & Work [folating] nemškega vizualnega umetnika Maxa Graua (2018), ki jo je pospremila delavnica Performirati znanje v Projektni sobi. Oba dogodka sta zasnovana v partnerstvu z Goethe-Institutom Ljubljana. Junija 2019 smo v Kinu Šiška pripravili razstavo Plošča Staša Vrenka. Letne razstave Sveta umetnosti pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc. Maja 2019 je ekipa Sveta umetnosti ob pomoči udeleženk šole pripravila razstavno-raziskovalni projekt nadzor < kultivacija > razvoj. Delovanje Sorosovega centra za sodobne umetnosti – Ljubljana (1993–1999). Jeseni leta 2020 bodo udeleženke šole v Galeriji Škuc pripravile svojo končno razstavo.

PREDAVANJA | V sodelovanju s kolektivom ŠUM in Galerijo Škuc smo decembra 2018 pripravili niz javnih predavanj kolektiva ŠUM, z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo pa smo pripravili niz javnih predavanj in delavnico Paralelni sistemi. Vzpostavljanje in uveljavljanje intermedijske umetnosti. Interni program šole pripravljamo s številnimi zunanjimi predavatelji in predavateljicami, modul Financiranje razstav in projektov sodobne umetnosti smo pripravili v sodelovanju z Motovilo, Centrom za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

PROJEKTI | Svet umetnosti je med letoma 2018 in 2020 znova partner mednarodnega projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji, ki se posveča stanju kritike v (sodobni) umetnosti. Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana. Partnerske organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja za poklice v kulturi in kot podporne organizacije za izboljšanje produkcijskih pogojev in promocijo kulture, so že večkrat sodelovale, zlasti na temo vloge kritike in kritiškega pisanja v družbi, kritičnega vrednotenja umetniške produkcije in izobraževanja mladih avtorjev in avtoric na področju kritike. Ekipa Sveta umetnosti se je decembra 2018 udeležila tretje izdaje festivala KRIK v Skopju, izdali pa smo tudi dva dvojezični zbornika besedil.


Leto 16, 2017/2018

RAZSTAVE | Razstave Sveta umetnosti pripravljamo v sodelovanju z Galerijo Škuc. V letu 2017 smo z razstavo re- obeležili dvajseto obletnico delovanja, v maju 2018 pa je s končno razstavo Nekaj minut kasneje. v Galeriji Škuc izobraževanje sklenila že 16. generacija udeleženk in udeležencev šole. V Galeriji Vodnikove domačije smo v sodelovanju z zavodom Divja misel v okviru programa Studio 6 pripravili razstavo Neki piše, na kateri so se s praktičnimi vidiki kuratorskega dela lahko spoznali tudi udeleženci in udeleženke 16. generacije Sveta umetnosti.

PROJEKTI | Svet umetnosti je v letih 2017 in 2018 partner mednarodnega projekta Svet okoli nas – kritični pogledi v regiji, ki se posveča stanju kritike v (sodobni) umetnosti. Projekt vodi zagrebška nevladna organizacija Kurziv, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe v sodelovanju z organizacijami Kulturtreger (Zagreb), SEECult.org (Beograd), Kontrapunkt (Skopje) in SCCA-Ljubljana. Pod okriljem projekta sta v sklopu festivala za kritiško kulturo KRIK 2017 v Skopju potekala tridnevni seminar kritike in okrogla miza.


Leto 15, 2014/2016

RAZSTAVE | Med letoma 2014 in 2016 smo v sodelovanju z Galerijo Škuc pripravili kar tri razstave. Dan na dan decembra 2014, razstavo turškega umetnika Borge Kantürka: Raziskovanje spomina: Zgodovine.Vaje.Zgodbe.Ponovitve maja 2015 in končno razstavo 15. generacije šole Osebno maja 2016.

PREDAVANJA | Z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo smo zasnovali niza javnih predavanj in delavnic Premisleki in premise v sodobni umetnosti, umetnostni teoriji in zgodovini ter Kako kritično je stanje kritiškega pisanja?.

PROJEKTI | V letu 2015 smo z organizacijama Planting Rice s Filipinov in Kurziv s Hrvaške pripravili projekt Curating–In–Depth, ki je bil eden od treh mednarodnih projektov, ki je prejel podporo fundacije Asia-Europe Foundation. Junija istega leta smo za študente in študentke diplomskega študija na Bard Centre for Curatorial Studies, New York, ki ga je vodil Paul O’Neill, pripravili pregled ljubljanske umetniške scene.


Leto 14, 2011/2013

Temeljna značilnost Sveta umetnosti med letoma 2011 in 2013 je njegova bolj intenzivna vpetost v mednarodni prostor. Od leta 2010 uspeli poglobiti doslej občasna ali kratkoročna sodelovanja in se povezali s sorodnimi in komplementarnimi programi v Evropi. Tako smo z dunajskim, krakovskim in züriškim podiplomskim programom za kuratorje in kuratorke ter zagrebško šolo za kritike in kritičarke vzpostavili več presečnih platform, ki nam omogočajo poglobljeno izmenjavanje znanj o teorijah in praksah izobraževanja v polju sodobne umetnosti. Izmenjali smo koristne izkušnje, (so)vplivali na razvoj programov, predvsem pa povezali različne protagoniste in protagonistke iz sveta umetnosti.

RAZSTAVE | V okviru raziskovalno-razstavnega projekta Končna postaja, namen katerega je bil raziskati zgodovino metelkovske vizualne scene in aktualno produkcijo, smo leta 2012 z Galerijo Alkatraz pripravili razstavo Vmesna postaja. Končno razstavo 14. letnika Sveta umetnosti smo pripravili v sodelovanju z Galerijo Škuc, v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom pa razstavo Printaj!

PREDAVANJA | Z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo smo sodelovali pri zasnovi in izvedbi niza javnih predavanj z naslovom Premisleki in premene v kuratorskih, kritiških in umetniških praksah. Posnetke javnih predavanj smo objavljali na portalu Videolectures. Predavanja Umetnost XX. stoletja. Poglavja, ki sta jih pripravili Saša Nabergoj in Rebeka Vidrih, so nastala v sodelovanju Oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti in SCCA-Ljubljana.

PROJEKTI | Na poti k sodelovanju je bilo sodelovanje med Svetom umetnosti in Magistrskim študijem likovnih umetnosti, Akademije za umetnost in oblikovanje St. Joost (AKV/St. Joost). Pri pregledu ljubljanskega umetnostnega prizorišča (april 2013) pa so sodelelovali tudi študenti Drugostopenjskega magistrskega študijskega programa umetnostna zgodovina, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani.

Projekt Modeli za usposabljanje in sodelovanje v sodobni umetnosti je bil osredotočen na poklicno usposabljanje na področju kuratorskih študij, študij umetnostne kritike, muzeoloških študij in kulturnega novinarstva. Partnerji ECM, študij kuratorstva v okviru Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju, Kurziv, Platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe iz Zagreba, Podiplomski kuratorski študij v okviru Univerze Jagiellonski Krakov in Šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti so preučevali strategije in metode izobraževanja in učne načrte. S partnerji smo iskali alternativne modele izobraževanja v umetnosti ter gradili prostor za dolgoročno sodelovanje tako na institucionalni (partnerske organizacije in njihovi zaposleni) kot individualni ravni (učenci, učitelji in mentorji). Partnerstvo je obsegalo izmenjave predavateljev in predavateljic, strokovne ekskurzije, dvodnevno mednarodne konferenco in pripravo spletnega priročnika za poklicno usposabljanje. Projekt je bil sofinanciran s strani evropskega programa Vseživljenjsko učenje, partnerstvo Leonardo da Vinci.

Leta 2012 smo s Podiplomskim programom kuratorstva Inštituta za kulturne študije Univerze za umetnost Zürich zasnovali projekt ATOM2 (A je TO! uMetnost, phAntom TO Mindset), ki se je osredotočal na usposabljanje kuratorjev in kuratork, na organiziranje njihovega povezovanja, izmenjavo dobrih praks in izkušenj ter na priobčevanje njihovega dela. S partnerji iz Švice smo raziskovali, evidentirali, analizirali kuratorske in kritiške prakse v obeh prostorih, projekt pa je obsegal še izmenjavo predavateljev in predavateljic, strokovne ekskurzije, izdajo zbornika V precepu kuratorskih praks in posebne številke internetne revije On-Curating in pripravo razstave Printaj! v ljubljanskem MGLC-ju. Projekt je bil podprt s Švicarskim prispevkom razširjeni Evropski uniji.


Leto 13 (2009/10)

PROJEKTI | V okviru projekta ATOM2 (A je TO! uMetnost, phAntom TO Mindset) smo sodelovali s Podiplomskim programom kuratorstva inštituta za kulturne študije z Univerze za umetnost Zürich (januar 2011–junij 2012). V sodelovanju z ECM, magistrskim študijem kuratorstva Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju pa smo v okviru projekta Leonardo Mobility (september 2010–junij 2012) pripravili strokovno ekskurzijo na Dunaj.


Leto 12 (2008/09)

PROJEKTI | Leta 2008 smo sodelovali pri izvedbi Četrte Poletne kuratorske šole v Erevanu v Armeniji. Na simpoziju o kuratorskih praksah smo predstavili programe SCCA-Ljubljana.


Leto 11 (2007/08)

PROJEKTI | SCCA−Ljubljana je leta 2008 skupaj s Sorosovim centrom za sodobno umetnost iz Almatyja v Kazahstanu in istanbulskim BM Contemporary Art Centrom znova sodeloval pri pripravi kurikula poletne šole za kuratorje in kuratorke sodobne umetnosti ter pri izbiri udeležencev in udeleženk.


Leto 10 (2006/07)

PROJEKTI | Dolgoletni angažma Zavoda SCCA-Ljubljana na področju izobraževanja o sodobni umetnosti je pripeljal do sodelovanja z Združenjem armenskih likovnih kritikov, ki je leta 2006 v Erevanu v Armeniji pripravilo prvo poletno šolo za kuratorje in kuratorke sodobne umetnosti. Združenje si prizadeva sistematično in dolgoročno vzpostavljati platformo za spodbujanje in razumevanje sodobnih kuratorskih praks in kritike. SCCA−Ljubljana je tako leta 2008 skupaj s Sorosovim centrom za sodobno umetnost iz Almatyja v Kazahstanu in istanbulskim BM Contemporary Art Centrom sodeloval pri pripravi kurikula poletne šole za kuratorje in kuratorke sodobne umetnosti ter pri izbiri udeležencev in udeleženk. Druga poletna kuratorska šola je trajala med 23. 7. in 7. 8. 2007.

Sodelovali smo v projektu Kuratorsko prevajanje v Skopju (24.−30. 9. 2007).


Leto 8 (2004/05)

Leta 2004 in 2005 smo vzpostavili sodelovanje z Jasno Jakšić (MSU Zagreb) in Eugenom Borkovskyim (Galerija Fontikus).


Leto 7 (2003/04)

V sklopu kuratorskega mapiranja smo obiskali kolektiv WHW v Zagrebu.


Leto 6 (2002/03)

V sklopu kuratorskega mapiranja smo obiskali kolektiv WHW v Zagrebu in dunajsko organizacijo Schnittpunkt.


Leto 5 (2001/02)

V sklopu kuratorskega mapiranja smo obiskali kolektiv WHW v Zagrebu in dunajsko organizacijo Schnittpunkt.


Leto 4 (2000/01)

V sklopu kuratorskega mapiranja smo obiskali SCCA-Beograd in dunajski Institut für Kulturwissenschaft.


Leto 3 (1999)

V tretjem letu delovanja smo vzpostavili sodelovanja z SCCA–Sarajevo, organizacijo Institut für Kulturwissenschaft iz Dunaja in fundacijo Stefan Batory Foundation s Poljske.


Leto 2 (1998)

V drugem letu delovanja je Svet umetnosti postal program Sorosovega centra za sodobne umetnosti – Ljubljana. Vzpostavili smo sodelovanji s sestrskima institucijama SCCA–Bratislava in SCCA–Zagreb ter obiskali Institut für Kulturwissenschaft iz Dunaja.


Leto 1 (1996/97)

V svojem prvem letu delovanja je Svet umetnosti deloval v Galeriji Škuc.

Scroll up